Aller au contenu

Levita

Avy amin'i Wikipedia
Famantarana ny Fokon'i Levy

Ny Levita dia ireo taranak'i Levy, izay nisahana ny asam-pisoronana tamin’ny andro talohan'ny Fahababoana tany Babilona. I Levy dia zanak’i Jakoba sady zafikelin’i Isaka izay zanak’i Abrahama. Iray amin’ireo foko roa ambin'ny folo taranak’i Jakoba ny Levita. Hatramin’ny naharavan’ny Fanjakan'i Joda tamin’ny taona 586 tal. J.K. dia mitovy hevitra ny teny hoe mpisorona sy levita. Amin’ireo Levita dia i Mosesy (na Moizy) no tena nalaza ary ny taranak’i Arona no nisahana indrindra ny fisoronana. Ny Bokin'ny Levitikosy ao amin'ny Testamenta Taloha no boky ao amin'ny Baiboly miresaka misimisy kokoa ny amin'ireo Levita.

Tsy nanana anjara tany ho azy manokana ny Levita rehefa natao ny fizarana ny tany voababo, dia ny tany Kanana, fa niparitaka miaraka amin’ireo foko sisa ao amin’ny Zanak’i Israely ka nonina tamin’ny tanana miisa 48. Satria izy ireo tsy nanao asa hafa afa-tsy ny raharaha momba ny fanompoana an’Andriamanitra sy ny fitantanan-draharaha ary ny fampianarana ny Lalàna, dia nanome ny ampahafolon-karenany azy ny sisa amin’ny Israelita mba hivelomany sy hanamboarana na hanarenana ny tempoly. Nisy koa ireo Levita nisahana ny fitendrena sy ny fitsofana zavamaneno ao amin’ny tempoly.

Betsaka ireo mpaminany nivoaka avy amin’ny Fokon'i Levy, dia i Mosesy (na Moizy), i Samoela, i Elia, i Ezekiela, i Ezra (na Esdrasa), i Hagay (na Akjea), i Jeremia, i Zakaria zanak’i Jehoiada, i Zakaria zanak’i Berekia, i Malakia ary i Jaona (na Joany) mpanao batisa. Nanana ny marika famantarana azy manokana ny Levita, dia famantarana misy vatosoa roa ambin’ny folo misolo ireo Israelita roa ambin’ny folo.

Jereo koa:

[hanova | hanova ny fango]