Aller au contenu

Fokom-pirenen' i Levy

Avy amin'i Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fokon'i Levy)

Ny fokom-pirenen' i Levy dia iray amin' ny fokom-pirenena roa ambin' ny folon' i Israely. Tsy nahazo anjara tany azy manokana ny fokom-pirenen' i Levy fa niparitaka tamin' ny tanana miisa 48 miaraka amin' ny fokom-pirenena sisa ao amin' ny Zanak' i Israely. Tsy nanana anjara tany ho azy manokana ny fokom-pirenen' i Levy rehefa natao ny fizarana ny tany.

I Levy no raibe mpanorina ny fokom-pirenen' i Levy. Zanaka lahy fahatelon' i Jakoba izy. I Lea no anaran-dreniny (Gen. 29.31-34). I Levy no rain' i Iôkebeda (vehivavy) izay niteraka an' i Miriama sy i Mosesy ary i Aarona tamin' i Amrama (zafin' i Levy). I Robena sy i Simeôna sy i Jodà sy i Isakara ary i Zebolôna no rahalahiny ary i Dina no anabaviny iray reny aminy.

Nizara ho fianakaviana telo ny taranak' i Levy tamin' ny andron' ny fahandevozana tao Ejipta, dia ny fianakavian' i Gersôna sy ny an' i Kehaty (na Kohaty) ary ny an' i Merary. Roa taona taorian' ny fivoahan' ny Zanak' i Israely avy any Ejipta dia tsy fantatra ny isan' ny lehilahy roapolo taona no ho miakara ao amin' ny fokom-pirenen' i Levy, satria tsy hita ao amin' ny fanisana izy ireo.

Fonenan' ny fokom-pirenen' i Levy

[hanova | hanova ny fango]

Tsy nanana anjara tany ho azy manokana ny Levita rehefa natao ny fizarana ny tany voababo, dia ny tany Kanana, fa niparitaka tamin' ny tanana miisa 48 miaraka amin' ny fokom-pirenena sisa ao amin' ny Zanak' i Israely. Satria izy ireo tsy nanao asa afa-tsy ny raharaha momba ny fanompoana an' Andriamanitra sy ny fitantanan-draharaha ao an-Tempoly ary ny fampianarana ny Lalàna, dia nanome ny ampahafolon-karenany azy ny sisa amin' ny Israelita mba hivelomany sy hanamboarana na hanarenana ny Tempoly. Nisy koa ireo Levita nisahana ny fitendrena sy ny fitsofana zavamaneno ao amin' ny Tempoly.

Ny Levita

[hanova | hanova ny fango]
Felantanana kohena eo am-pitsofandrano

Levita no fiantsoana ny taranak' i Levy izay misahana ny asa ao an-tempoly. Ny zanaka lahin' i Aarôna rahalahin' i Mosesy, izay ata hoe Kôhena (hebreo: Kohen raha tokana; na Kohanim raha maro) dia miavaka noho izy ireo nisahana ny fanolorana ny fanatitra (biby na zava-manitra) ao amin' ny Tempoly. Anisan' izy ireo i Samoela sy i Ezekiela ary i Malakia. I Joany (na Jaona) mpanao batisa koa dia voalaza fa anisan' ny taranak' i Levy.

Ireto avy ny mpaminany taranak' i Levy: i Mosesy, i Samoela, i Elia, i Ezekiela, i Ezra (na Esdrasa), i Hagay (na Akjea), i Jeremia, i Zakaria ary i Joany mpanao batisa zanak' i Zakaria mpisorona.

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]