Fanatitra

Avy amin'i Wikipedia

Ny fanatitra dia fanomezana ataon'ny mpino ho an'ny andriamanitra na ho an'ny zavatra ivavahana, na hoan'ny olona na zavatra hafa hanomezam-boninahitra an'ilay na ireo andriamanitra na ilay zavatra ivavahana. Maro karazana ny fanaovana fanatitra, ka ao ireo fanomezana ho an'ny olona tsy manana, ao ny fametrahana zavatra heverina ho masina eo amin'ny fitoerana masina natokana ho an'ny andriamanitra, ao ny fanomezana zavatra ho fanefana ny voady natao, ao ny fanidinana zavapisotro amin'ny tany na amin'ny toerana iray, ao ny fanaterana lohavokatra ary ao ny fanaovana sorona. Maro ny karazam-pivavahana manao fanatitra, ka isan'izany ny fivavahan'ireo Egiptiana tamlin'ny Andro Taloha, ny jodaisma, ny samaritanisma, ny bodisma ary ny kristianisma.