Pentekôtisma onitariana

Avy amin'i Wikipedia

Ny pentekôsta onitariana, indraindray antsoina hoe hetsika Jesoa Irery Ihany na pentekôtisman' ny Anaran' i Jesoa dia hetsika ara-pivavahana tsy mampianatra ny Trinite ao anatin' ny firehana prôtestantan' ny kristianisma fantatra amin' ny anarana hoe pentekôtista. Atao hoe Oneness Pentecostalism na Jesus's Name Pentecostalism na Jesus Only movement izy amin' ny teny anglisy.

Avy amin' ny fampianaram-pinoany momba ny natioran' Andriamanitra, izay manakaiky ny mônarkianisma môdalista. Ao amin' ny foto-pampianaran' ny Pentekôtista onitariana dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana, fanahy iray tsy misy fanavahana persôna, ​​izay miseho amin' ny fomba maro, anisan' izany ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mifanohitra tanteraka amin' ny foto-pampianarana momba ny persôna telo na olona telo miavaka sy mandrakizay, napetraky ny teôlôjian' ny Trinite, izay ifikiran' ny ankamaroan' ny fiangonana kristiana izany.

Ny mpino onitariana dia manao batisa amin' ny anaran' i Jesoa Kristy, fa tsy mampiasa raikipohy trinitera. Amin' izy ireo dia i Jesoa no hany anaran' ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ka noho izany ny hetsika ara-pivavahana rehetra dia tsy maintsy tanterahina amin' ny fiantsoana io anarana tokana io.

Ny hetsika pentekôtista onitariana dia nipoitra voalohany tany Amerika Avaratra tamin' ny taona 1914 taorian' ny fisarahana noho ny fifandirana momba ny foto-pampianarana tao anatin' ilay antsoina hoe Finished Work Pentecostal (izay nipoitra koa avy amin' ny fisarahana tamin' ny pentekôtisman' ny fahamasinana, na Holiness Pentecostalism) - indrindra tao amin' ireo Fiangonan' Andriamanitra (frantsay: Assemblées de Dieu). Milaza ho manana mpikambana miisa 24 tapitrisa eo ho eo ity hetsika ity.

Ireto fiangonana tanisana manaraka ireto, izay ao amin' ity hetsika ity, dia manana ny ampahany be amin' ny mpikambana ao aminy any Etazonia, raha tsy misy fanamarihana hafa: