Mpianatry ny Tompo

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy

Nisy roa ambinifolo (12) ny Mpianatry ny Tompo, na nantsoina ihany koa hoe Apostoly : Simona Piera, Jakoba sy Joany rahalahiny, Andre, Filipo, Jakoba zanak'i Alfe, Tade, Bartelemy, Matio, Tomà, Simona ilay Kananeana, Jodasy Iskariota ilay namadika azy.

http://baiboly.katolika.org/boky/Matio/10/2-4