Aller au contenu

Filipo (diakôna)

Avy amin'i Wikipedia
Fanaovam-batisa an' ilay eonoka

I Filipo dia Jiosy helenista anisan' ireo diakôna na diakra fito, diakôna voalohany nosafidin' ny mpino tao amin' ny Fiangonana voalohany tany Jerosalema araka ny fanapahan-kevitry ny fivorian' ny mpianatra sy ny apôstôly mba hanampy ny apôstôly.

Tsy tokony hampitovina amin' i Filipo apôstôly izay resahina ao amin' ny Testamenta Vaovao izy, na dia nisy ny nampifandray azy roa ireo ao amin' ny lovantsofina sy ny tantaram-piainana. Nisahana ny asan' ny evanjelista (mpitory vaovao mahafaly) koa izy tao Samaria ary nankasitraka sy nandray anjara tamin' ny fampielezana ny fivavahana kristiana tao Etiôpia. Anisan' ny mpianatra fitopolo nofidin' i Jesoa koa  izy.

Araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Asan' ny Apôstôly, i Filipo dia nantsoin' ny fiangonana voalohany tany Jerosalema ho amin' ny asan' ny diakôna (Asa 6:5). Ny fandraisana andraikitra hamorona diakôna dia noraisin' ny Apôstôly, izay nametraka ihany koa ny fepetra ahafahana mifidy azy ireo (lehilahy feno ny Fanahy Masina), ary araka ireo fepetra ireo dia ny fiangonana no nanendry azy ireo. Ankoatra an' i Filipo, izay tokony nalaza ho mpitory ny filazantsara koa, dia nantsoina ho amin' izany fanompoana izany i Stefana, i Prôkôro, i Nikanôra, i Timôna, i Parmena ary i Nikôla.

Tamin' ny andron' ny Kristianina voalohany tany Jerosalema, taorian' ny namonoana maritiora an' i Stefana dia nankany Samaria i Filipo (Asa 8:4-13), ka nahita fahombiazana be tao. Nihaino ny toriteniny ny vahoaka ka ​​nandao ny vatan' ny olona maro nikiakiaka nisy demônia ny fanahy maloto. Nositraniny ny mandringa sy ny kilemaina, ary nanao batisa sy nampiova finoana an' i Simôna mpanao hatsarana aza izy, nefa tamin' ny endriny ivelany fotsiny.