Aller au contenu

Eskatôlôjian' ny Vavolombelon' i Jehovah

Avy amin'i Wikipedia

Ny eskatôlôjian' ny Vavolombelon' i Jehovah dia manana toerana lehibe eo amin' ny finoan' ny Vavolombelon' i Jehovah. Mino izy ireo fa efa nanomboka ny "andro farany" nambaran' ny Apôkalipsy, ary i Jesosy Kristy dia manatrika tsy hita maso ary efa nanomboka nanjaka tany an-danitra. Hatramin' ny niandohan' ilay hetsika sy ny fotoana niandrasan' ny Mpianatra ny Baiboly ny Hara-magedona tamin' ny taona 1914, ireo finoana eskatôlôjika ireo dia nandalo fiovana izay mihoatra lavitra noho ny fanovana indray fotsiny ny daty tokony hisehoany.

Araka ny finoan' ny Vavolombelon' i Jehovah, izao tontolo izao dia niditra tao amin' ny Andro farany nanomboka tamin' ny taona 1914 sady efa miandry ny fandravana izay ho tonga tsy ho ela. Naidina avy tany an-danitra i Satana miaraka amin' ny loza ho an' ny olombelona rehetra. Ny fiangonana kristiana hafa rehetra dia ho ravàn' ny Firenena Mikambana ary ny Vavolombelon' i Jehovah dia henjehin' i Satana. Izany no hanombohan' ny fidiran' Andriamanitra an-tsehatra ka hanombohan' ny adin' i Hara-magedona handravana ny fitondran' olombelona rehetra. Ny Fanjakan' Andriamanitra any an-danitra dia hiitatra ka hahazo ny tany izay hiova ho paradisa mitovy amin' ny Saha Edena. Hifoha tsirairay ireo izay maty talohan' ny Hara-magedona hiatrika ny "andron' ny fitsarana" izay haharitra arivo taona. Ny asany aorian' ny fitsanganany amin' ny maty no hitsarana azy fa tsy ny nataony talohan' ny nahafatesany. Rehefa tapitra ny arivo taona dia haverin' i Kristy eo amin' Andriamanitra ny fahefana. Hozahana toetra ny olona ka noho izany dia hovahan' Andriamanitra i Satana mba hanao asa famitahana. Ireo izay tsy maharitra ny fizahan-toetra dia haringan' Andriamanitra miaraka amin' i Satana sy ny demonia rehetra. Olombelona madio sy voazaha toetra no ho sisa hiaina ety ambonin' ny tany.

Ny finoany ankehitriny

[hanova | hanova ny fango]

Ny Vavolombelon' i Jehovah dia mampianatra ny fahantomotry ny fiafaran' ny fiarahamonina eto amin' izao tontolo izao (na "rafitr' ity tontolo ity") amin' ny alalan' ny fitsaran' Andriamanitra, izay mitarika ho amin' ny fanafahana ny voavonjy. Hanomboka amin' ny fivavahan-diso io fitsarana io, izay lazain' izy ireo ho ny "vehivavy janga", na "Babylona Lehibe", izay resahin' ny Bokin' ny Apôkalipsy. Anondroan' izy ireo ny fivavahana hafa rehetra io anarana io. Tsy mametraka daty voafaritra tsara izy ireo amin' izao fotoana izao, fa mino kosa fa hisy fisehoan-javatra isan-karazany hitarika ho amin' ny faran' ity "rafitra ity", izay hifarana amin' ny Hara-magedona. I Hara-magedona dia adika ho fandravan' Andriamanitra ny fitondram-panjakana rehetra eto an-tany. Hanitatra ny fanjakany any an-danitra Andriamanitra, aorian' ny Hara-magedona, ka anisan' izany ny tany.

Mino Vavolombelon' i Jehovah fa aorian' ny Hara-magedona, araka ny andinin-teny toy ny Jaona 5:28, 29, fa hatsangana tsikelikely ho amin' ny "andro fitsarana" haharitra arivo taona ny maty. Io fitsarana io dia hifototra amin’ ny fihetsik' izy ireo aorian' ny fitsanganana amin' ny maty, fa tsy amin' ny asa taloha. Amin' ny faran' ny arivo taona dia hisy fitsapana farany hitranga rehefa haverina i Satana mba hamitaka ny olombelona lavorary. Ny ho vokatr' izany dia taranak' olombelona voasedra tanteraka sy omem-boninahitra.

Fanatrehan' i Jesosy Kristy

[hanova | hanova ny fango]

Ny lahatsoratra navoakan' ny Watch Tower Society dia mampianatra fa niverina tsy hita maso i Jesosy Kristy ary nanomboka nanjaka tany an-danitra tamin' ny Ôktôbra 1914. Milaza izy ireo fa ny fiandohan' ny fitondran' i Kristy any an-danitra dia toa ratsy kokoa ho an' ny olombelona amin' ny voalohany, satria izany dia manomboka amin' ny fandroahana an' i Satana avy any an-danitra ho ety an-tany, araka ny Apôkalipsy 12, dia hitondra "loza" tsy maharitra ho an' ny olombelona. Hiova io loza io rehefa ho avy handrava ny fandaminan' i Satana eto an-tany i Kristy, ka hanipy an' i Satana ao amin' ny lavaka mangitsokitsoka sy hanitatra ny Fanjakan' Andriamanitra eto an-tany, izay hanjakan' i Jesosy amin' ny maha mpanjaka voatendrin' Andriamanitra azy. Mino izy ireo fa ny teny grika hoe parousia, izay matetika adika hoe "fiaviana", dia adika tsara kokoa amin' ny hoe "fanatrehana" tsy hita maso, izay tsy hita afa-tsy amin' ny alalan' ny andian-pamantarana.

Ny Vavolombelon' i Jehovah dia mametraka ny finoany ny amin' ny maha zava-dehibe ny taona 1914 amin' ny fanakarana ny hevitry ny fanisam-potoana ao amin' ny Baiboly ataon' ny Watch Tower Society, izay niankina amin' ny fanambaran' izy ireo fa nitranga tamin' ny taona 607 tal. J.K. ny fahababoana tany Babilôna sy ny fandravana an' i Jerosalema. Manatsoaka hevitra avy amin' izany izy ireo fa ny Daniela 4 dia naminany fe-potoana 2 520 taona, nanomboka amin' ny taona 607 tal. J.K. ka hatramin' ny taona 1914. Ampitovin' izy ireo amin' ny "Andron' ny Jentilisa" na ny "fotoana voatondro ho an' ny hafa firenena" izany fe-potoana izany, izay andalana nalaina ao amin' ny Lioka 21:24.

Mino izy ireo fa rehefa azon' ny Babilôniana i Jerosalema dia tapaka ny taranaky ny mpanjaka Davida, ary "nohitsakitsahina" ny seza fiandrianan' Andriamanitra nanomboka tamin' izay ka hatramin' ny nanombohan' i Jesosy nanjaka tamin' ny Ôktôbra 1914. Milaza anefa ny mpahay tantara tsy miankina amin' ny fivavahana fa tao anatin' ny herintaon' ny 587 tal. J.K. no nitrangan' ny fandravana an' i Jerosalema. Ny fanisan-taona hafa nataon' ny Vavolombelon' i Jehovah dia niteraka elanelana 20 taona teo amin' ny fitondran' i Amel-Marduk mpanjakan' ny Empira Babilôniana Vaovao (fitondrana nifarana tamin' ny taona 560 tal. J.K.) sy ny an' i Nabunaid (nanomboka tamin' ny 555 tal. J.K.) ankoatra ny fitondran' i Neriglissar sy ny an' i Labashi-Marduk, na dia teo aza ny fisian' ny firaketana an-tsoratra miendri-pantsika mifanakaiky.

Mampianatra ny Vavolombelon' ny Jehovah fa aorian' ny adin' i Hara-magedona dia hanjaka mandritra ny 1 000 taona i Jesosy, ary hatolony an' i Jehovah ny fahefana rehetra avy eo.

Famantarana ny andro farany

[hanova | hanova ny fango]

Mampianatra ny Vavolombelon' i Jehovah fa nanomboka tamin' ny Ôktôbra 1914, ny olombelona dia miaina ao anatin' ny vanim-potoanan' ny fahasahiranana mahery vaika antsoina hoe "andro farany", voamariky ny ady, ny aretina, ny mosary, ny horohoron-tany, ary ny fiharatsian' ny fitondran-tena miandalana. Mino izy ireo fa anisan' ny famantarana koa ny fitoriana ataon' izy ireo, izay matetika miresaka momba ny andalana ao amin' ny Matio 24:14 manao hoe: "Ary hotorina amin' izao tontolo izao ity filazantsaran' ny fanjakana ity ho vavolombelona amin' ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany". (Ny Baiboly). Milaza izy ireo fa porofon' izany finoana izany ny loza isan-karazany eo amin' ny tontolo ankehitriny, toy ny nipoahan' ny Ady Lehibe I tamin' ny Aogositra 1914, ny gripa espaniôla tamin' ny Mey 1918, ny fiandohan' ny Ady Lehibe II tamin' ny taona 1939, ny fanafihan' ny mpampihorohoro tamin' ny 11 Septambra 2001 ary, vao haingana, ny areti-mifindra COVID-19.

Fitsarana ny fivavahana

[hanova | hanova ny fango]

Mino ny Vavolombelon' i Jehovah fa tamin' ny 1918 dia notsarain' i Kristy ny fivavahana rehetra eran-tany izay nihambo ho kristiana, ary rehefa afaka valo ambin' ny folo volana, teo amin' ny antokon' olona sy fivavahana rehetra milaza ho misolo tena an' i Kristy, dia ireo "Mpianatra ny Baiboly" ihany, izay nipoiran' ny Vavolombelon' i Jehovah, no nahazo ny fankasitrahan' Andriamanitra. Milaza ny lahatsoratra avoakan' ny Watch Tower Society fa ny fivavahana hafa eto amin' izao tontolo izao dia naneho hevi-diso momba an' Andriamanitra, ary nameno izao tontolo izao tamin' ny fankahalana. Nantsoin' ny Vavolombelon' i Jehovah hoe "Babylona Lehibe" sy ny "renin' ny vehivavy janga" izay resahin' ny Apôkalipsy 17:3–6 hoe "empira maneran-tanin' ny fivavahan-diso" izy ireo.

Mandritra ny fahoriana lehibe farany, ny fivavahana hafa rehetra dia haringan' ny fitondram-panjakana "adala" ao amin' ny Firenena Mikambana, izay miasa eo ambany fitarihan' i Jehovah. Ny bokin' ny Vavolombelon' i Jehovah dia milaza fa ny Firenena Mikambana no "bibidia" izay omen' ny "mpanjaka folo" ao amin' ny Apôkalipsy 17:12, 13 "ny heriny sy ny fahefany".

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]