Diôsezin'Ambositra

Avy amin'i Wikipedia

Ny Diôsezin' Ambositra dia iray amin' ireo diôsezy roa amby roapolo ao amin' ny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina eto Madagasikara, sady iray amin' ireo diôsezy efatra ao amin' ny Arsidiôsezin' i Fianarantsoa. Mampalaza ny faritr' Ambositra ny finoana katôlika. Na aiza na aiza eran-tany dia misy relijiozy na pretra zanak' io diôsezy io avokoa.

Manana ny tantarany koa ny fivoaran’ ny finoana katôlika ao amin’ ny Diôsezin' Ambositra. Azo tombanana raha tafapàka amin’ ny ankamaroan’ ny olona ny Vaovao Mahafaly araka ny tondro izay aroso eo ambany. Tonga nitondra ny Vaovao Mahafaly ny misiônera tonga voalohany, nasehon’ izy ireo tamin’ ny fiainany sy ny fahafoizan-tenany ny maha "Lalana sy Fahamarinana sy Fiainana" an’ i Jesoa Kristy. Nahasarika olona maro handray ny finoana izany ka nitohy tsy nitsahatra isan-taona ny fanaovana batemy. Marina fa ny misterin’ ny fanavotana sy ny famonjena nataon’ Andriamanitra ary ny fiainana omeny izay mino Azy ho an’ ny olombelona no torîna hatraiza hatraiza, kanefa mitàna anjara toerana lehibe amin’ ny asa fampielezana ny finoana ny fiheveran-ko zavatra ireo zava-misy sy ny toe-piainan’ ny olona eo amin’ ny faritra ampidirana ny Evanjely.

Na dia samy irahina hitory ny Evanjely aza ny mpianatr’ i Kristy ka samy mandeha eran’ izao tontolo izao ho iraka mpitory Vaovao Mahafaly, mitondra hafatra iray: i Jesoa Kristy sy ny famonjena, dia mety hiova arakaraky ny fotoana sy ny faritra, ny kolontsaina ary ny karazan’ olona vantanina ny fomba fampitàna ny Evanjely. Miainga amin’ ireo tondro ireo no mety mampiova ny laharam-pahamehana sy ny safidy pastôraly isaky ny diôsezy, eny fa na amin’ ireo izay mifanolotra sisintany aza.

Topimaso ara-tantara: daty manan-danja[hanova | hanova ny fango]

Tamin' ny 15 Aogositra 1873 no nanaovana lamesa voalohany tao Amoron’ i Mania (Sandrandahy), notarihin’ i P. Delbosc, SI. Ny taona 1876 no nanaovana lamesa voalohany tao Ambositra. Tamin’ ny 1886-1891 dia nankinina tamin’ i P. Jacques Berthieu ny fandrindrana ny Misiôna eran’ ny faritra Ambositra. Tamin’ io izy no nitondra manokana (Curé) tao Ambositra. Ary ny 1891 dia voatendry hifindra hiala an’.Ambositra i P. Jacques Berthieu. Nahatsangana fiangonana miisa 15 izy tamin’ izany. Nitambatra tamin’ ny Diôsezin’ i Fianarantsoa ihany Ambositra tamin' ny 14 Septambra 1955 hatramin' ny 3 Jona 1999. Tamin' ny 3 Jona 1999 ny Diôsezin' Ambositra no teraka. I Mômpera Fulgence Rabemahafaly no voatendry ho eveka hitantana azy voalohany. Nohamasinina tamin’ ny 31 Ôktôbra 1999 izy. Eveka faharoa sady mitondra ny Eglizin’ Ambositra anekehitriny, Mgr Fidélis Rakotonarivo, zezoita, nanomboka ny taona 2005. Ankehitriny dia misy paroasy roa eo an-drenivohitra ary distrika 19 ambanivohitra. Ireto misy tondro vitsivitsy. Ny isan’ ny fiangonana rehetra dia mitotaly 542. Ny pretra miasa mivantana ao amin’ ilay diôsezy dia miisa 49. Ny isan’ ny mponina rehetra ao amin’ ny faritanin’ ny diôsezy dia 844.792. Amin’ io ny Katôlika dia miisa 421 860. Ny mandray ny eokaristia miisa 243 664. Ny tena mpamonjy fiangonana alahady dia 164 743. Ny pretran’ ny diôsezy ankehitriny dia efa miisa 72.

Ezaka tratrarin’ ny diôsezy ny fandinihana ny Soratra Masina, satria ao no ananana ny fiainana mandrakizay sy manambara indrindra an’ i Kristy. Eo koa ny ady amin’ ny habadoana izay vavahady manokatra ho amin’ ny fisokafana sy ny fandrosoana ary ny fivelarana. Manampy ireo ny fikajiana ny tontolo iainana. Fa efa hatramin’ ny ela no miara-mientana ny rehetra hanamasina ny ankohonana sy ny fianakaviana. Azo tombanana ho vokatr’ izany ny firoboroboan’ ny fiantsoan’ Andriamanitra ato amin’ ny diôsezy. Tsy isalasalana ny anambarana fa sompitry ny famaliana ny antso ho amin’ ny fanokanan-tena ny Diôsezin' Ambositra.

Manampy ny pastôraly mivantana sahanin’ ny pretra any amin’ ny sehatr’ asa fampielezana ny finoana ikatrohany tsirairay avy any, ny ezaka lehibe fitoriana ny Evanjely amin’ ny alalan’ ny www.radiomaria.mg. Ity onjampeo ity manko dia mifantoka be dia be amin’ ny fanabeazam-pinoana sy ny fampisondrotana ny maha olona. Isan’ ny irosoana koa ankehitriny ny fizaràm-paritra satria maro ireo distrika midadasika sy be olona kanefa vitsy ny pretra misahana azy. Misy koa ny fandaminana vaovao amin’ ny fomba itondrana ny distrika sasany.

Zarina efa hahaleo tena tsikelikely ny faritra sasany tokony ho lasa distrika mahaleo tena any aoriana. Nanao ny "Filankevitra momba ny Fitantanana ny Vahoakan’ Andriamanitra" (FIFIVA) ny diôsezy tamin’ ny volana Nôvambra lasa teo. Teny nanentana ho teny baiko manosika hiasa tato amin’ ny diôsezy ny hoe: “Ndeha antsoy ny Tompo fa lasa isika”. Teo koa ny hoe “Mifanabe dia miara-mivoatra”. Niainana ary mbola iainana ny hoe "Ndao handeha amin’ ny fitiavana tahaka an’ i Kristy", na dia nisafidy teny faneva vaovao aza: “Mirosoa amin’ ny lalina”.

Manana gazety manokana ifandraisana ny diôsezy, dia ny Gazety Akon' ny Diôsezy Ambositra.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Diôsezy ao amin' ny Arsidiôsezin' i Fianarantsoa

Arsidiôsezy katôlika eto Madagasikara