Aller au contenu

Ministera (kristianisma)

Avy amin'i Wikipedia

Ny ministera, ao amin' ny kristianisma, dia ny fanompoana ataon' ny mpino araka ny antson' Andriamanitra manokana, ho an' ny Fiangonana sy ny asa fanirahana (fitoriana ny vavao mahafaly, fanaovana mpianatra ny olona rehetra, ny fanaovam-batisa). Atao hoe ministra ny olona miandraikitra ministera, izay olona nahazo alalana avy amin' ny fiangonana na fikambanana ara-pivavahana hafa hanao raharaha toy ny fampianarana ny finoana; ny fitarihana raharaha toy ny fampakaram-bady, ny batisa na ny fandevenana; na raha manome fitarihana ara-panahy ho an' ny fiangonana.

Ny teny hoe ministra dia nalaina avy amin' ny teny latina hoe minister (izay midika hoe "mpanompo", "mpanampy"). Amin' ny fanaon' ny fiangonana sasany dia matetika ampiasaina hanondroana olona voatokana io teny io, fa amin' ny fomban' ny fiangonana hafa dia azo ampiasaina koa ilay teny hanondroana ny olona tsy voatokana (tsy natao ôrdinasiôna) izay manana raharaha pastôraly na litorjika.

Ao amin' ny Fiangonana Katôlika, Ôrtôdôksa (tatsinanana sy atsinanana), Anglikana ary Loterana, dia anterina ny amin' ny fisoronana. Ao amin' ny antokom-pivavahana hafa toy ny batisma sy ny metôdisma ary ny kalvinisma (kôngregasiônalista sy presbiteriana), ny teny hoe "ministra" dia matetika manondro ny mpitondra fivavahana vita ôrdinasiôna izay mitarika fiangonana na mandray anjara asa fanompoana (na ministera) ivelan' ny fiangonana; ny olona toy izany dia mety ho loholona (presbitera), pasitera, mpitory teny, eveka, na pretra.

Raha momba ny anaran' andraikitra ao am-piangonana dia maro ny minisitra no antsoina hoe "reverend"; misy anefa mampiasa hoe “pastora” na “ray”.

Fianvian' ilay teny[hanova | hanova ny fango]

Ny teny hoe ministra dia ampiasaina ho mitovy hevitra amin' ny hoe diakôna na diakra na mpanompo. Ny teny grika hoe διάκονος / diákonos, ampiasaina ao amin' ny Testamenta Vaovao, dia adika hoe ministra amin' ny heviny hoe "mpanompo".

Ao amin' ny Epistily ho an' ny Efesiana, (Efes. 4:11), i Paoly avy any Tarsôsy dia mitantara asa fanompoana (ministera) dimy; ny asan' ny apôstôly, ny an' ny mpaminany, ny an' ny evanjelistra, ny an' ny pasitera, ny an' ny mpampianatra. Ao amin' ny Epistily voalohany ho an' i Timôty (Tim. 3:1–13) dia mamaritra ny fepetra takiana amin' ny asa fanompoana i Paoly.