Aller au contenu

Loholona (kristianisma)

Avy amin'i Wikipedia

Ny loholona ao amin' ny ao amin' ny Testamenta Vaovao sy ao amin' ny kristianisma, ny loholona dia iray amin' ny mpitarika ao amin' ny fiangonana, olona manana ny maha izy azy noho ny fahendrena ananany sady mitana andraikitra sy fahefana eo anivon' ny vondron' ny Kristiana.

Amin' ny fiangonana sasany (ohatra: kristianisma ôrtôdôksa tatsinanana, katôlisisma rômana, anglikanisma, ary metôdisma) ny loholona dia olona natao ôrdinasiôna hanompo ny fiangonana eo an-toerana na fiangonana maro ary natao ôrdinasiôna ho amin' ny asa fanompoana momba ny teny sy ny sakramenta ary ny filaminana, miandraikitra ny asa fitorian-teny sy ny raharaha pastôraly

Amin' ny fiangonana kristiana hafa (ohatra, presbiterianisma, Fiangonan' i Kristy, Fiangonan' ny Mpirahalahy), ny loholona dia mety ho olona laîka manompo amin' ny alalan' ny fitantana ny fiangonana eo an-toerana, na vita ôrdinasiôna sy manompo amin' ny fitorian-teny (mampianatra mandritra ny fivoriam-piangonana) na amin' ny andraikitra pastôraly. Misy fiavahany ny loholona vita ôrdinasiôna sy ny loholona laîka.

Mety hifangaro ireo hevitra roa ireo amin' ny resaka andavanandro (ohatra, ny loholona laîka amin' ny fiangonana batista dia azo antsoina hoe "mpitondra fivavahana", indrindra any Amerika). Ao amin’ ny kolontsaina tsy kristiana, ny teny hoe loholona dia manondro ny taona sy ny traikefa, ary ny hevitra kristian' ny hoe loholona dia misy ifandraisany amin’ izany.

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]