Aller au contenu

Fanekena Vaovao

Avy amin'i Wikipedia
Miteny amin' ny Zanak' i Israely i Mosesy

Ny Fanekena Vaovao dia fandikana ara-Baiboly izay avy amin' ny andian-teny voarakitra ao amin' ny Bokin' i Jeremia (Jer. 31:31–34)[1], ao amin' ny Baiboly hebreo (na Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly kristiana). Atao hoe ברית חדשה‎ / berīt khadashah izany amin' ny teny hebreo fa διαθήκη καινή / diathḗkē kainḗ kosa amin' ny teny grika.

Amin' ny ankapobeny, ny Kristiana dia mino fa ny Fanekena Vaovao nampanantenaina dia naorina tamin' ny Fanasana Farany amin' ny maha anisan' ny Eokaristia izany, izay, ao amin’ ny Filazantsaran' i Joany, dia ahitana ny Didy Vaovao. Miorina amin' ny andalan-teny ao amin' ny Epistily ho an' ny Hebreo (Heb. 9:16-17)[2], ny Prôtestanta dia mazàna mino fa ny Fanekena Vaovao dia tsy manan-kery afa-tsy tamin' ny fahafatesan' i Jesoa Kristy. Noho izany, ny Kristiana dia mino fa i Jesoa no mpanelanelana amin’ ny Fanekena Vaovao, ary mino koa izy ireo fa ny ran' i Kristy, izay nalatsaka nandritra ny fanomboana azy, no hany sorona alatsa-dra takin' ilay fanekena.

Misy eskatôlôjia kristiana maro izay mamaritra bebe kokoa ny Fanekena Vaovao. Ohatra, misy eskatôlôjia izay mamaritra sy manoritsoritra ny Fanekena Vaovao ho fifandraisana mitohy eo amin' ny Kristiana sy Andriamanitra izay hisy vokany tanteraka aorian' ny fiavian’ i Kristy fanindroany; izany hoe tsy ho ao anatin' ny fahavokarana feno ao amin' ny fo mino fotsiny izany, fa ho vokatra koa any amin' ny tontolo ho avy. Ny famariparitana ny fifandraisan’ ny ran' i Kristy sy ny Fanekena Vaovao dia hita ao amin' ny Testamenta Vaovao toy ilay andalan-teny manao hoe: "Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin' ny rako, izay aidina ho anareo." (Lioka 22.20, Ny Baiboly).

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

  1. "Indro avy ny andro, - teny marin' ny Tompo, hanaovako fanekena vaovao amin' ny taranak' Israely sy ny taranak' i Jodà: ka tsy fanekena toy ny nataoko tamin' ny razany, tamin' ny andro nitantanako azy, nitondrako azy nivoaka avy any amin' ny tany Ejipta, fanekena nivadihan' izy ireo, na dia vadiny aza aho. Fa izao no fanekena hataoko amin' ny taranak' Israely, rahefa afaka izany andro izany, - teny marin' ny Tompo: Hataoko ao anatiny ny lalàko, dia sady hosoratako ao am-pony; ka ho Andriamanitr' izy ireo aho, ary izy ireo ho oloko. Tsy hisy olona hampianatra ny namany intsony, na olona hampianatra ny rahalahiny, hanao hoe: Mahalalà an' ny Tompo! Fa hahalala ahy avokoa izy rehetra, - teny marin' ny Tompo. Satria tsy hotsarovako intsony ny fahotany." (Jer. 31:31–34, Ny Baiboly Masina)
  2. "Satria amin' ny didim-pananana dia ilaina ny fahafatesan' ny mpandidy. tsy manan-kery moa ny didim-pananana afa-tsy amin' ny fahafatesana ihany; fa tsy miasa izy raha mbola velona koa ny mpandidy" (Heb. 9:16-17, Ny Baiboly Masina)