Epistily ho an'ny Romana

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy

Ny Epistily ho an'ny Romana na Romana dia boky hita ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Vaovao, isan'ireo epistily nosoratan'i Paoly. Taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ireo Kristiana tany Roma izy io ka ao izy no mamelabelatra fa ny finoana an'i Kristy ho mpamonjy no hanamarinana sy hamonjen'Andriamanitra ny olona rehetra na dia mpanota aza.

Ny anaran'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Επιστολή προς Ρωμαίους / Epistolê pros Rômaious ny anarany amin'ny teny grika ary Epistula ad Romanos kosa amin'ny teny latina. Maro ny fomba iantsoana io boky io amin'ny fiteny malagasy: Epistily ho an'ny Romana, Taratasy ho an'ny Rômanina, Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romana, Taratasy nosoratan'i Masindahy Paoly ho an'ny Kristianina tany Rôma, sns.

Fanoratana ny boky[hanova | hanova ny fango]

I Paoly no lazaina fa nanoratra ny Epistily teo anelanelan'ny taona 55 sy 56 tao Korinto.

Famintinana[hanova | hanova ny fango]

Nanoratra ity taratasy ity i Paoly mba hampahafantarany ny tenany sy ny hafany amin'ny fiangonana any Roma. Mbola tsy nandeha tany amin'ity tanàna malaza ity izy, nefa maro ny Kristiana izay efa fantany anarana sady maniry ny hamangy azy ireo tsy ho ela izy. Manambara amin'izy ireo i Paoly fa izy dia apostoly voafidy hitory ny vaovao mahafaly. Ka ny hafatra ambarany dia ny hoe: "Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny Jiosy aloha, dia vao amin'ny Jentilisa koa." (Rom. 1.16). Mampahatsiahy ny mpamaky ny taratasiny i Paoly fa ny olona rehetra dia efa nanota avokoa sady tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra (Rom. 3.23). Mamaly izao fanontaniana izao ity epistily ity: Ahoana no haneken'Andriamanitra antsika? Satria ny Jiosy tsy nanaja ny Lalàn'i Mosesy; ary ny Jentilisa tsy nanaiky hino izay zavatra lazaina ny amin'Andriamanitra na dia efa niteny taminy tamin'ny fomba maro samihafa aza Andriamanitra.

Fizaran'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Azo zaraina telo lehibe ny boky:

Ny fahamariana avy amin'ny finoana (1.1 - 8.39)[hanova | hanova ny fango]

 • I Paoly sy ny hafatra ny amin'ny vaovao mahafaly (1.1-17)
 • Samy meloka ny olona rehetra (1.18 - 3.20)
 • Ny fomba aneken'Andriamanitra ny olona amin'ny finoana ihany (3.21 - 4.25)
 • Fiainam-baovao ho an'ny olona nohamarinina (5.1-21)
 • Ny fiainana miaraka amin'i Kristy (6.1 - 7.25)
 • Ny fiainan'ny mino ao amin'ny Fanahin'Andriamanitra (8.1-39)

Firenena voafidin'Andriamanitra i Israely (9.1 - 11.34)[hanova | hanova ny fango]

 • Tsy lainga ny tenin'Andriamanitra (9.1-29)
 • Ny mahatonga an'i Israely ho toy izao (9.30 - 10.21)
 • Tsy lavin'Andriamanitra ny olony (11.1-34)

Ny fitondran-tena kristiana sy teny fiarahabana manokana (12.1 - 16.27)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fomba iainan'ny mpino ny fiainam-pitiavana (12.1 - 15.13)
 • Teny famaranana sy fiarahabana isan'olona (15.14 - 16.27)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]