Jesoa araka ny silamo

Avy amin'i Wikipedia
I Maryam sy i Îsâ

I Jesoa dia heverin' ny fivavahana silamo ho mpaminany sahala amin' ny mpaminany Mohamady. عيسى ابن مريم /ʿĪsā ibn Maryam ("Jesoa zanak' i Maria") no anarana iantsoan' ny Mozilmana an' i Jesoa amin' ny teny arabo. Ny Kristiana arabo (any Palestina, any Siria, any Libàna, sns) anefa dia miantso an' i Jesoa hoe يسوع ابن مريم / Yasu' ibn Maryam. Mitantara ny Kor'any ao amin' ny andalana maro ny amin' ny fiteraham-birijiny an' i Jesoa izay noforonina araka ny didin' Andriamanitra hoe: "Misia"[1] sady notorontoronin' ny fofonain' Andriamanitra[2].

Ny fomba nanehoan' ny Kor'any an' i ʿĪsa dia mifanohitra amin' ny fanekem-pinoana novolavolain' ny Fiangonana kristiana nanomboka tamin' ny Kônsily voalohany tao Nikea sy ny firehena kristiana trinitariana vokatry ny kônsily ekiomenika fito. Ao amin' ny Kor'any, "ny Mesia Jesoa, zanak' i Maria, dia tsy inona fa irak' Andriamanitra, ny Teniny izay nirahiny ho any amin' i Maria, ary fofonaina avy aminy" (Soràta 4.171). Amin' ny maha mpanambara mialoha an' i Mohamady azy dia nitory ny finoana andriamanitra tokana madio izy, nanatanteraka fahagagana, nanasitrana, nanangan-ko velona ny maty ary "mahalala ny zava-miafin' ny fo". I Ibn Arabi dia manome azy ny anaram-boninahitra hoe "tombokasen' ny fahamasinana", "ny vavolombelona lehibe amin' ny alalan' ny fo", fa i Mohamady kosa no "tombokasen' ny mpaminany", "ny vavolombelona lehibe amin' ny alalan' ny lela"[3].

Īsā ibn Maryam

Ny fanehoana an' i Îsâ ao amin' ny Kor'any dia manome azy koa anjara asa eskatôlôjika[4]: ny fiverenany eto an-tany, amin' ny maha Mozilmana azy, no famantarana ny fahataperan' izao tontolo izao sy ny andron' ny fitsarana farany, fa hadita maro no maneho azy ho mpiara-dia lehibe amin' i Mahdi, Mpamonjin' ny andro farany.

Ahitana filazana mandà efatra momba an' i Îsâ ny ao amin' ny Kor'any, mba tsy hisian' ny shirk (fampikambanana ny tsy tokony hikambana)[3]: sady tsy Andriamanitra, no tsy zanany, no tsy iray amin' ny andriamanitra kamban-telo (triada)[5] (ny Trinite mantsy dia heverin' ny Mozilmana ho famantaran' ny fivavahana amin' andriamanitra maro), sady tsy nohomboana tamin' ny hazo fijaliana izy[6] satria tsy mendrika ny mpaminanany lehibe tahaka azy izany[3].

I ʿĪsā ao amin' ny Kor'any dia akaiky kokoa ny Nazôreana, hetsika miavaka noho ny fanarahana ny finoana sy ny didin' ny jodaisma sy ny lalàna jiosy ary ny fanekena an' i Jesoa ho Mesia, izay lazain' izy ireo fa "mpanompon' Andriamanitra", izay inoany fa olombelona sady mampita hafatra avy amin' Andriamanitra, nefa tsy manao azy ho Andriamanitra.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

  1. Sorata III, Ny fianakavian' i 'Imran, andininy faha-42: "Tompo, hoy i Maria, ahoana no hananako zanaka lahy? Tsy nisy lehilahy nadia iray aza nanakaiky ahy. Araka izany, hoy ilay anjely, no amoronan' Andriamanitra izay tiany hoforonina. Niteny Izy hoe: Misia, dia misy izany."
  2. Sorata XXI, Ireo Mpaminany, and. 91: "Natsokanay amin' ilay nitahiry ny maha virjiny azy ny fanahitsika; nataonay famantarana ho an' izao rehetra izao izy miaraka amin' ny zanany lahy".
  3. 3,0 3,1 et 3,2 Marie-Thérèse Urvoy, "Jésus" ao amin' ny M. Ali Amir-Moezzi (dir.) Dictionnaire du Coran, éd. Robert Laffont, 2007, p. 440
  4. Marie-Thérèse Urvoy, "Jésus" ao amin' ny M. Ali Amir-Moezzi (dir.) Dictionnaire du Coran, éd. Robert Laffont, 2007, p. 439, 441.
  5. "Le Coran dit-il que la Trinité chrétienne est “Père, Mère, Fils” ?" [tahiry], La Maison de l'islam, 5 décembre 2008.
  6. Sorata IV, and 157: " [...] ary noho ny tenin' izy ireo manao hoe: "Novonoinay tokoa i Kristy Jesoa, zanak' i Maria, ilay Irak' i Allah" ... Nefa sady tsy namono no tsy nanombo azy amin' ny hazo fijaliana izy ireo; sandoka izany! Ary ireo niady hevitra ny aminy dia tao amin' ny tsy fahazoana antoka: tsy manana fahalalana azo antoka na iray akory izy ireo, tsy misy afa-tsy anjoanjo no arahiny ary tsy nahafaty azy mihitsy izy ireo."