Filazantsaran'i Petera

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ny Filazantsaran'i Petera na Evanjelin'i Piera dia evanjely apokrifa iray karazana amin'ireo Filazantsara sinoptika izay tokony ho voasoratra taorian'ny fisasahan'ny taonjato faha-2. Io no hany evanjely mitantara amin'ny antsipiriany kokoa ny nivoahan'i Jesosy avy tao am-pasana tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Tao Akhimîm ao Ejipta no nahitana ny ampahany amin'io evanjely io. Ahitana fitantarana izay anaovan'i Petera "izaho" ny tenany io ampahan-dahatsoratra io. Miresaka momba ny fitsarana an'i Jesosy sy ny fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty izy.

Votoatiny[hanova | hanova ny fango]

Voatsindry mafy ao amin'io filazantsara io ny helok'i Heroda (izay voalaza ao amin'io evenjely io fa mpanjaka) sy ny an'ny Jiosy miohatra amin'ny an'i Pilato sy ny Romana: ilay ampahan-dahatsoratra dia manomboka amin'ny fandavan'i Heroda sy ny Jiosy hanasa tanana tahaka an'i Pilato, alohan'ny hanameloka an'i Jesosy. Taorian'ny fiaingan'i Pilato dia namoaka didim-pitsarana koa i Heroda. Taorian'ny fanomboana an'i Jesosy miaraka amin'ireo jiolahy roa, ny vatan'i Jesosy dia napetraka tao amin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatea izay voahidy tateraka sady nambenana miaramila romana araka ny fangatahan'ny manam-pahefana jiosy, fa ny mpianatr'i Jesosy izay noroahina kosa dia namitsaka. Vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy ho velona ireo miaramila. I Jesosy dia nentina zava-mananaina miendrika anjely goavambe nefa nihoaran'ilay nitsangan-ko velona izy ireo. Nihazakazaka ireo miaramila mpiambina hampandre an'i Pilato, ny zava-mananaina fahatelo kosa dia nanambara ny fitsanganan-ko velon'i Jesosy tamin'i Maria Magdalena sy tamin'ireo namany tonga hamangy ny fasana.

Ny lahatsoratra dia mifarana amin'ny fankalazana ny andro firavoravoan'ny mofo tsy misy masirasira miaraka amin'ny mpianatr'i Petera sy i Andrea ary i Levy izay ndeha hanjono any Galilea. Izany dia hita ao amin'ny fizaràna izay angamba anomanana ny fitantarana ny fisehoan'i Jesosy voalohany teo amin'izany toerana izany.

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]