Asan'ny Apôstôly

Avy amin'i Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Asan'ny Apostoly)
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ny Asan'ny Apôstôly dia boky fahadimy ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ny Asan'ny Apostoly dia mitantara ny fiainan'ny fiangonana kristiana tany am-piandohana. Tohin'ny Filazantsara araka an'i Lioka izy. Mitantara ny fanatanterahan'ireo Apostoly ny iraka nampanaovin'i Jesosy azy ireo hitory ny Vaovao mahafaly ao amin'ny Jiosy sy amin'ny firenena jentilisa (Asa 1.8) ho lasa zanak'Andriamanitra io boky io. Mitantara koa ny fifandirana nisy teo amin'ny Jiosy tsy kristiana sy ireo Kristiana ny amin'i Jesosy ny Asan'ny Apostoly (Asa 4.1-31; 7.1-59). Ny Fanahin'Andriamanitra no hitarika azy ireo hitory ny Vaovao mahafalin'i Jesosy amin'ny firenena rehetra. I Paoly, izay tsy isan'ireo Apôstôly roa ambin'ny folo, no tantaraina ao amin'ny Asan'ny Apostoly fa nafana fo indrindra tamin'ny fitoriana ny Vaovao mahafaly taorian'ny niovany fo avy amin'ny fivavahana jiosy ho amin'ny fanarahana an'i Kristy.

Anaran'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Πράξεις των Αποστόλων (Prakseis tôn Apostolôn) ny anarany amin'ny teny grika. Actus Apostolorum kosa amin'ny teny latina

Ny fanoratana ny boky[hanova | hanova ny fango]

Teo anelanelan'ny taona 60 sy 100 no nanoratana azy. Eo anelanelan'ireo Filazantsara sy ireo Epistily no misy azy. Ny nanoratra ny Filazantsara araka an'i Lioka ihany no nanoratra ny Asan'ny Apostoly.

Fizaràn'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Azo zaraina fatra ny Asan'ny Apostoly:

Ny Fiangonana voalohany tao Jerosalema (1.1--8.3)[hanova | hanova ny fango]

 • Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra (1.1-12)
 • Ny fiangonana tao Jerosalema sy ireo Kristiana voalohany (1.13--5.42)
 • Ny fanenjehan'i Saoly ny Kristiana (6.1--8.3)

Fitoriana ny vaovao mahafaly tao Jodia sy Samaria (8.4--12.25)[hanova | hanova ny fango]

 • Fitoriana ny vaovao mahafaly tao Samaria (8.4-40)
 • Ny fiovam-pon'i Saoly (9.1-31)
 • Ny asa fitoriana nataon'i Petera (9.32--11.18)
 • Ny fiangonana tao Antiokia sy ny fanenjehana an'i Paoly (11.19 --12.25)

Fitorian'i Paoly ny Vaovao mahafaly ivelan'i Palestina (13.1--20.16)[hanova | hanova ny fango]

 • Dian'i Paoly voalohany hitory ny vaovao mahafaly (13.1--14.28)
 • Konsily tao Jerosalema (15.1-35)
 • Dian'i Paoly faharoa hitory ny vaovao mahafaly (15.36--18.22)
 • Dian'i Paoly fahatelo hitory ny vaovao mahafaly (18.23--20.16)

Fanenjehana sy fampijaliana nahazo an'i Paoly (21.1--28.31)[hanova | hanova ny fango]

 • Fisamborana an'i Paoly tao Jerosalema (21.1--23.22)
 • Nentina tany Kaisaria i Paoly (23.23--26.38)
 • Nentina tany Roma i Paoly (27.1--28.31)

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]