Aller au contenu

Mari-piatoana

Avy amin'i Wikipedia


Ny mari-piatoana dia maritsoratra ankoatra ny litera sy ny marika, ampiasaina rehefa manoratra. Tsy vakiana toy ny teny tsotra ny mari-piatoana rehetra mamaky teny, fa manova kosa ny firindran' ny feo ary mahasolo teny na andian-teny indraindray. Ireto izy ireo: ny baraingo (?), ny faingo (,), ny faingo mihantona (), ny farango lava ({ }), ny farango sosona (" "), ny fonon-teny (( ) na [ ]), ny teboka (.), ny teboka amam-paingo (;), ny teboka roa (:), ny teboka telo (...), ny tsipika ( ), ny tsipi-panohizana (-) ny tsoraka (!).

Ireo mari-piatoana

Baraingo

Ny baraingo (?), eo amin' ny fanoratana, dia mari-piatoana hamaranana fehezanteny manontany na fanontaniana.

Amin' ny teny malagasy

Aiza ny rainareo ?

Amin' ny teny frantsay

Vous sortez maintenant ?

Amin' ny teny anglisy

Faingo

Amin' ny teny malagasy, eo amin' ny fanoratana, dia ampiasaina ny faingo (,) rehetra mitanisa zavatra mihoatra ny telo na efatra. Raha roa fotsiny ny zavatra tanisaina dia "sy" no ihany ampiasaina. Ampiasaina koa ny faingo hampifandraisana ny fehezan-teny fototra iray sarahin' ny fameno toe-javatra.

Amin' ny teny malagasy

  • Tsy nanoratra teto aho tamin' ny Alatsinainy, Talata, Alarobia ary Zoma. Rahampitso aho, raha afaka, hanoratra eto indray.

Amin' ny teny frantsay

Amin' ny teny anglisy

Faingo mihantona

Ampiasaina ny faingo mihantona ('), eo amin' ny fanoratana, rehefa manakambana teny ka misy zana-tsoratra alatsaka amin' ny teny manaraka. Ao amin' ny lalanan' ny fanakambanan-teny no ianarana ny fampiasana ny faingo mihantona amin' ny teny malagasy.

Amin' ny teny malagasy

  • hatak' andro (= hataka + andro)

Amin' ny teny frantsay

Amin' ny teny anglisy

Tsipi-panohizana

Ny tsipi-panohizana (-), eo amin' ny fanoratana, dia hita matetika manelanelana voanteny roa sady tsy misy elanelana amin' ireo teny akambany ireo. Manana ny fepetra fampiasana azy ny tsipi-panohizana arakaraka ny fitsipika ifanarahana hanoratana ny fiteny tsirairay. Ao amin' ny lalanan' ny fanakambanan-teny no ianarana ny fampiasana ny tsipi-panohizana amin' ny teny malagasy.

Amin' ny teny malagasy

Amin' ny teny frantsay

  • brise-roche, demi-sœur, belle-mère, chassé-croisé, Jean-Pierre, Jean-Marie, Marie-France
  • dis-tu, dis-moi, dis-le-moi, vas-y, donne-t-il, y a-t-il
  • vingt-huit, quatre-vingt-douze, cent vingt-quatre, dix-neuf mille soixante-dix-sept

Amin' ny teny anglisy

Tsipika

Ny tsipika (), eo amin' ny fanoratana, dia mari-panoratana, izay tsy tokony hafangaro amin' ny tsipi-panohizana (-) izay fohy kokoa, na amin' ny eva miiba (-). Ampiasaina ny tsipika lava amin' ny fanoratana ny teny tenenin' ny mpandray anjara amin' ny fifampiresahana. Ampiasaina ny tsipika antonony amin' ny fitanisana miova andalana. Ampiasaina tsipika kely (tsipi-panohizana) amin' ny fanakambanan-teny. Indraindray koa izy no mahasolo fononteny raha averina apetraka mialoha sy aorian' ny teny na andian-teny iray arakarahin' ny andian-teny hafa (ampahan' ny fehezanteny notapahina).

Amin' ny teny malagasy

Amin' ny teny frantsay

« Bonjour, monsieur.

– Bonjour, madame. »

Cette personne — par ailleurs charmante — a toute mon estime.

Cette mesure politique serait alors quinquagénaire — l’heure de la retraite ?

La frontière Mexique–États‑Unis sépare les pays suivants :

– le Mexique ;

– les États‑Unis.

Amin' ny teny anglisy

Teboka

Ny teboka (.), eo amin' ny fanoratana, dia maritsoratra amaranana fehezanteny. Tsy asiana teboka intsony rehefa misy baraingo na tsoraka na teboka telo. Rehefa mamaky teny dia mijanona lava kokoa rehefa misy teboka noho ny mari-piatoana hafa.

Amin' ny teny malagasy

Amin' ny teny frantsay

Vous sortez maintenant.

Amin' ny teny anglisy

Teboka amam-paingo

Ampiasaina ny teboka amam-paingo (;), eo amin' ny fanoratana, raha manasaraka andian-teny efa voasaraka faingo rahateo ny teny ao anatiny, na indraindray koa raha misafidy ny fiovana andalana ny mpanoratra amin' ny fitanisana.

Amin' ny teny malagasy

Amin' ny teny frantsay

En province, les femmes dont peut s’éprendre un homme sont rares : une belle jeune fille riche, il ne l’obtiendrait pas dans un pays où tout est calcul ; une belle fille pauvre, il lui est interdit de l’aimer ; ce serait comme disent les provinciaux, marier la faim et la soif ; enfin une solitude monacale est dangereuse au jeune âge. — Balzac, La Vieille Fille.

Amin' ny teny anglisy

Teboka roa

Ampiasaina ny teboka roa (:), eo amin' ny fanoratana, alohan' ny fitanisana na hamerina tenin' olona (tonon-tsiahy) araka ny nitenena ny azy.

Amin' ny teny malagasy

Amin' ny teny frantsay

  • Louis XIV aurait dit : L’État, c’est moi !"
  • Je reste chez moi : il pleut et je suis fatigué.
  • Il pleut et je suis fatigué : je reste chez moi.
  • Il pratique de nombreuses activités sportives : natation, planche à voile, course, tennis, etc.

Amin' ny teny anglisy

Teboka telo

Ampiasaina ny teboka telo (...), eo amin' ny fanoratana, rehefa mamarana fitanisana nefa mbola misy amin' ny zavatra tanisaina ny tsy vita tanisa. Mahasolo ny andian-teny hoe "sy ny sisa" ny teboka telo. Ampiasaina koa io marika io raha notapahana ny fehezan-teny na ny andian-teny iray ka avela ny mpamaky haminavina ny tohiny. Ampiasaina ny teboka telo hasolo ny tokony ho nosoratana nefa tsy nosoratana satria tsy tena ilaina noho ny fehin-tsoratra mety ho lava loatra, amin' izany dia matetika no atao anaty fonon-teny tsotra ((...)) na fonon-teny mahitsy ([...]) ny teboka telo.

Amin' ny teny malagasy

Amin' ny teny frantsay

Vous sortez maintenant…

Amin' ny teny anglisy

Tsoraka

Ny tsoraka (!), eo amin' ny fanoratana, no asolo indraindray ny teboka rehefa mampiasa fehezanteny mandidy (ohatra: Mandehana !) na milaza fiontanam-po sy fahatairana, indrindra amin' ny fampiasana tenim-piontanana.

Amin' ny teny malagasy

Indrisy !

Amin' ny teny frantsay

"Ah ! non ! c'est un peu court, jeune homme !" — Edmond Rostand,

Amin' ny teny anglisy

Fononteny

Ampiasaina ny fonon-teny ( ( ) ), eo amin' ny fanoratana, rehefa hampiditra teny (atao ohatra) izay tokony ho azo foanana nefa tsy mampiova loatra ny fahazoana ny tiana holazaina na manampy ny fahazoana ny tiana holazaina.

Amin' ny teny malagasy

Amin' ny teny frantsay

Amin' ny teny anglisy

Farango sosona

Ampiasaina ny farango sosona (" "), eo amin' ny fanoratana, rehefa manao tonon-tsiahy resak' olona nindramina, na rehefa mampiasa teny vahiny mbola tsy tafiditra ho anisan' ny voambolana ao amin' ny fiteny anoratana.

Amin' ny teny malagasy

Amin' ny teny frantsay

Amin' ny teny anglisy

Farango lava

Ny farango lava ({ }), eo amin' ny fanoratana, dia mari-panoratana mampivondronana singa maromaro mifanao ambony ambany na mitandahatra manaraka ny zotran' ny fanoratana.

Amin' ny teny malagasy

Amin' ny teny frantsay

Amin' ny teny anglisy

Ny fanoratana

Fampiasana mari-piatoana
Mari-piatoana Asiana malalaka eo aloha Asiana malalaka ao aoriana
Baraingo (?) Eny Eny
Faingo (,) Tsia Eny
Faingo mihantona (') Tsia Eny
Teboka (.) Tsia Eny
Teboka amam-paingo (;) Eny Eny
Teboka roa (:) Eny Eny
Teboka telo (...) Eny Eny

Jereo koa