Fiangonana Ortodoksa eto Madagasikara

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Ny Fiangonana Ortôdôksa eto Madagasikara dia fiangonana kristiana miorina eto Madagasikara izay nipoitra avy amin'ny Fiangonana Ortôdôksa tatsinanana izay efa tafasaraka tamin'ny Fiangonana Katolika tany aloha. mino ny Trinite ny Ortôdôksa.

Tantaran'ny Fiangonana Ortodoksa eto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]

Efa tany amin'ny taon-jato faha-19 tany ho any no tonga teto Madagasikara ny finoana ortôdôksa. Tamin'izany anefa, mbola tsy nisy Malagasy ortôdôksa fa ireo Grika sy Bolgara ary Rosiana no mpino ortôdôksa teto. Tsara ho marihina anefa fa tsy nisy pretra tamin'izy ireo fa samy kristianina tsotra avokoa.

Ondry tsy misy mpiahy[hanova | hanova ny fango]

Ny taona 1928, natsangana ho archidiocèse i Johannesburg (Afrika atsimo) ary nampidirina tao anatin'izany i Madakasikara. Araka izany, naniraka pretra ho aty Madagasikara ny archevêché tao Johannesburg mba hanentana sy hanome va tsim-panahy ny kristianina ortôdôksa. Nefa tsy naharitra ny fitsidihana nataony teto.

Ny taona 1930 nanangana fiangonana ireo kristianina ortôdôksa tao Antananarivo (Behoririka) ary natao eo ambany fiarovan'ny "dormition de la Mère de Dieu". Na vita aza ny fiangonana dia mbola tsy nahazo pretra ihany ny kristianina.

Ny taona 1948 nandefa pretra hipetraka maharitra teto Madakasikara ny archevêché-n'ny Johannesburg. Pretra iray ihany anefa no nalefany hisahana sy hitantana ny fiangonana ortôdôksa manerana an'i Madagasikara izay efa nisy fiangonana roa nitsangana. Satria ny taona 1955 dia vita ny fiangonana tany Mahajanga arovan'i Md Nicolas. Taona vitsy taor ian'izay dia tsy nisy pretra indray i Madagasikara rehefa niverina any Afrika atsimo ny pretra niasa teto noho ny antony maro.

Ny taona 1966 dia nandefa pretra iray tompon-toerana teto Madagasikara ny archevêché tany Johannesburg. Roa taona monja anefa no niasan'io pretra io dia nody izy. Nanomboka ny taona 1968 dia tsy nanana pretra ny kristianina ortôdôksa teto Madagasikara. Taona vitsy taorian'io anefa dia natsangana ho archevêché i Zimbabwe (miray amin'ny patr iarcat tany Alexandrie) ary nafindra tao indray i Madagasikara. Na dia nitambatra tao amin'ny archevêché-n'ny Zimbabwe aza i Madagasikara dia mbola tsy nahazo pretra ihany.

Ny mazava atsinanana[hanova | hanova ny fango]

Ny taona 1994, nisy pretra ôstralianina iray tonga hanao vacances eto Madagasikara no nahita ny fiangonana tao Behoririka (Antananarivo) sy ny kristianina nivavaka tsy nisy pretra. Vokatr'izany, nalahelo mafy ity pretra aostralianina ity ka naniry ny ho misiônera aty Madagasikara. Ny volana jolay 1994, nivaly ny faniriany. Iray volana monja taorian'io anefa dia efa nisy kristianina malagasy 3 lahy niroso hatao batemy tao amin'ny fiangonana "la Dormition de la Mère de Dieu" (31/08/94). Izy 3 lahy ireo kosa no tonga pretra malagasy voalohany ary nohamasinina ny volana Martsa 1995 tany Zimbabwe.

Ny 23 semptembra 1997, nohamasinina ho evekan'i Madagasikara ilay pretra aostralianina misiônera. Maty tamin'ny taona 2004 ity eveka ity ary i Mgr Ignocius (teratany grika) no nandimby azy.

Ny 10 Mey 1999 no neken'ny fanjakana malagasy ho ara-dalàna teto Madagasikara ny fijoroan'ny fiangonana ortôdôksa na dia efa niforona tamin'ny 1930 aza.

Ireo solofo dimbin'ny ala: Pretra, Seminarista ary Masera malagasy ortôdôksa[hanova | hanova ny fango]

Ankehitriny dia efa miisa 54 eo ireo paroasy ortôdôksa izay mitsinjara amin'ny vicariats telo eto Madagasikara dia vicariat Toliara, vicariat Fianarantsoa ary Antananarivo. Misy 12 ireo pretra malagasy, "sous diacre" iray ary seminarista 7 izay samy any ivelan'i Madagasikara avokoa.

Amin'izao fotoana izao dia efa misy masera Malagasy iray ôrtôdôksa sy regardantes 2, samy mbola mipetraka any andafy avokoa ireo. Tsy ho ela anefa dia hanana monastera eto Madagasikara (Mantasoa) ireto masera ireto.

Ny asa pastôraly sy sôsialy[hanova | hanova ny fango]

Raha amin'ny fanabeazana dia mandray anjara feno ny fiangonana ôrtôdôksa eto Madagasikara. Manana sekoly fanabeazana fototra 9 sy sekoly fiofanana arak'asa (technique) iray any Toliara ny fiangonana. Tsiahivina koa fa manana hôpitaly iray eto Madagasikara ny fiangonana ôrtôdôksa.

Ankehitriny dia efa lasa archevêché i Madagasikara ary miaraka aminy ny Nosy La Réunion sy Maurice. Samy mivondrona ao amin'ny patriarcat-n'ny Alexandrie ireo, izay tantanan'ny patriarche Théodore.

Manana patriarche 9 maneran-tany ny finoana ortôdôksa ka ny ao Constantinople no lehiben'izy ireo:

  1. Patriarche œcuménique (Constantinople) i Barthélemy Ier
  2. Patriarche any Alexandrie i Théodore
  3. Patriarche any Antioche i Ignace IV
  4. Patriarche any Jérusalem i Irénée
  5. Patriarche any Russie i Alexis II
  6. Patriarche any Serbie i Paul
  7. Patriarche any Roumanie i Théoctisto
  8. Patriarche any Bulgarie i Maxime
  9. Patriarche any Georgie i Elias II

Fr. Roger a.a.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]