Fandosirana nankany Ejipta

Avy amin'i Wikipedia
Ny Fandosirana tany Ejipta, sary nataon' i Giotto di Bondone (1304–1306, Scrovegni Chapel, Padua)

Ny fandosirana tany Ejipta na fandosirana tany Egipta dia fitantarana ao amin' ny Filazantsaran' i Matio (Matio 2:13–23) sy ao amin' ny apôkrifan' ny Testamenta Vaovao. Fotoana fohy taorian' ny fitsidihan' ny Magy, dia nisy anjely niseho tamin' i Jôsefa tamin' ny nofy nilaza taminy mba handositra any Egipta miaraka amin' i Maria sy i Jesoa zazakely, satria i Herôda mpanjaka dia nitady hamono an' ilay zaza azy.

Ny fandosirana tany Ejipta sy ny fandripahana ny zaza tsy manan-tsiny dia voalaza ao amin' ny andalana ao amin' ny Filazantsara araka an' i Matio (Mt. 2:13-23) izay mandrafitra tonian-dahatsoratra iray. Ireo lahatsoratra roa ireo dia ampahany amin' ny Sondergut amin' ity filazantsara ity: ireo zava-misy ireo dia tsy voalaza ao amin' ireo filazantsara roa hafa sinôptika (Marka sy Lioka) na ao amin' ny an' i Joany.

Araka ny voalazan' i Matio, ny mpanjaka Herôda I, izay nampahafantarin' ny Magy ny amin' ny nahaterahan' ny "mpanjakan' ny Jiosy" tao Betlehema, dia nampamono ny ankizy rehetra roa taona no ho midina tao amin' io tanàna io. Nandositra nankany Ejipta i Jôsefa, izay nampitandremina tamin' ny alalan' ny nofy, niaraka amin' i Jesoa zazakely sy ny reniny, ary nijanona tao mandra-pahafatin' i Herôda. Rehefa nitondra an' i Jodea (na Jodia) nandimby an-drainy anefa i Arkelaôsy zanak' i Herôda, noho ny fahamalinana dia nanorim-ponenana tao Nazareta any Galilea (na Galilia) i Jôsefa sy ny ankohonany.