Tsy feteza-maty

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Ny tsy feteza-maty na tsy fahafatesana dia ny fahavelomana tsy manam-petran'ny fanahin'olombelona aorian'ny fahafatesan'ny vatany. Izany dia endriky ny fiainana izay tsy azon'ny fahafatesana na fiainana aorian'ny fahafatesana ara-batana na ara-panahy, ka mety vao-janahary izany na amin'ny heviny am-panoharana na amin'ny lafin-javatra hafa. Isan'ireo lohahevitra iadian-kevitra sady tsy ifanarahan'ny maro amin'ny tantaran'ny olombelona na amin'ny lafiny antropolijika na ara-pinoana sy fivavahana na amin'ny lafiny kolontsaina izany. Ny fampianarana ny amin'ny tsy feteza-matin'ny fanahy dia iraisan'ny fivavahana maro. Miseho amin'ny endrika maro anefa izany arakaraka ny kolontsaina, ka mety ho fahaveloman'ny fanahin'olombelona amin'ny farany izany na miaraka amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty.

Ao amin'ny hindoisma dia ny fiteleman'ny "fanahy itambaran'ny zavatra rehetra" ny fanahin'olomblona no tanjona farany. Ny fampianaran'ny bodisma dia mampanantena ny nirvana, dia ny fahasambarana fara tampony noho ny fanjavonan'ny maha izy ny olona tsirairay. Ao amin'ny fivavahana tao Egipta tamin'ny Andro Taloha dia miankina amin'ny fitsaran'ireo andriamanitra ny fiainan'ny olona no ahazoana na tsia ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Ao amin'ny fedrà grika dia mitohy ao amin'ny fanjakana ambanin'ny tany atao hoe Hadesy ny fisian'ny fanahin'olombelona

Ao amin'ny jodaisma sy ny finoana silamo ary ny fivavahana kristiana dia nampanantenaina ny tsy fahafatesan'ny fanahin'olombelona. Miavaka ami'ny jodaisma ny fivavahana kristiana sy silamo satria mampianatra fa aorian'ny fitsanganan'ny tena ho velona sy ny fitsarana ny olombelona rehetra dia hitambatra amin'ny vatana ny fanahy ka hahazo ny valin'ny natao izay mety ho valisoa na fanamelohana. Mifandray amin'ny fiainana mandrakizay izany. Ao amin'ny jodaisma dia amin'ny fiavian'ny Mesia no hisehoan'ny fiverenan'ny fanahin'olombelona ho velona indray.