Tsy feteza-maty

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Ny tsy feteza-maty na tsy fahafatesana dia ny fahavelomana tsy manam-petran' ny fanahin'olombelona aorian' ny fahafatesan' ny vatany. Izany dia endriky ny fiainana izay tsy azon' ny fahafatesana, atao hoe

fiainana aorian' ny fahafatesana ara-batana na ara-panahy, ka metoavao-janahary izany na am in'ny heviny am-panoharana na am in'ny lafin-javatra hafa. Is an'ireo lohahevitra iadian-kevitra sady tsy ifanarah an'ny maro am in'ny tantar an'ny olombelona na am in'ny lafiny antropolojika, na ara-pinoana sy fivavahana, na am in'ny lafiara-ny kolontsaina izany. Ny fampianarana ny am in'ny tsy feteza-mat in'ny fanahy dia irais an'ny fivavahana maro. Miseho am in'ny endrika maro anefa izany arakaraka ny kolontsaina, ka mety ho fahavelom an'ny fanah in'olombelona am in'ny farany izany na miaraka am in'ny fitsanganan'ny tena am in'ny maty.

Ao amin' ny hindoisma dia ny fiteleman' ny "fanahy itambaran' ny zavatra rehetra" ny fanahin' olombelona no tanjona farany. Ny fampianaran' ny bodisma dia mampanantena ny nirvana, dia ny fahasambarana fara tampony noho ny fanjavonan' ny maha-izy ny olona tsirairay. Tao amin' ny fivavahan' ny Egiptiana tamin' ny Andro Taloha dia miankina amin' ny fitsaran' ireo andriamanitra ny fiainan' ny olona no ahazoana na tsia ny tsy fahafatesan' ny fanahy. Ao amin' ny fedrà grika dia mitohy ao amin' ny fanjakana ambanin' ny tany atao hoe Hadesy ny fisian' ny fanahin' olombelona

Ao amin' ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo dia misy ny fampanantenana ny tsy fahafatesan' ny fanahin' olombelona. Miavaka amin' ny jodaisma ny fivavahana kristiana sy silamo satria mampianatra fa aorian' ny fitsanganan' ny tena ho velona sy ny fitsarana ny olombelona rehetra dia hitambatra amin' ny vatana ny fanahy ka hahazo ny valin' ny natao izay mety ho valisoa na fanamelohana. Mifandray amin' ny fiainana mandrakizay izany. Ao amin' ny jodaisma dia amin' ny fiavian' ny Mesia no hisehoan' ny fiverenan' ny fanahin' olombelona ho velona indray.