Tobilehibe Farihimena

Avy amin'i Wikipedia

Ny Tobilehibe Farihimena dia tobim-pifohazana eto Madagasikara, miorina ao Farihimena vokatry ny fifohazam-panahin-dRakotozandry Daniel. Isaky ny 26 Aogositra no anaovana fankalazana ny tsingerin-taonan' io toby io. Amin' ny maha tobilehibe azy dia manana toby mankina aminy manerana an' i Madagaskara izy. Izy no foiben' ny fifohazana Farihimena.

Ny mpanorina[hanova | hanova ny fango]

Rakotozandry Daniel no nanorina ny tobilehibe Farihimena. Teraka tamin' ny 16 Aogositra 1919 izy. Taizan' aretina hatry ny fahazazany izy (fahatoranana), ka nentin' ny ray aman-dreniny tany amin' ny ombiasa. Tamin' ny fahafolo taonany izy no niditra nianatra tao amin' ny sekolin' ny Misiona Nôrveziana tao Betafo ary naharitra dimy taona monja ny fianarany tao. Isaky ny Alahady anefa, rehefa matory ao an-tranony izy, dia miseho aminy amin' ny nofy i Jesoa.

Nandritra ny fahatoranany dia hitany i Jesoa niakanjo fotsy lava nijoro teo anilany izay niteny taminy fa ho sitrana izy raha matoky azy. Taty aoriana dia niteny taminy ny Tompo fa ho pastora any Farihimena izy. Nianatra patora tany Ivory izy ary voatendry ho pastoran' i Farihimena tokoa.

Tamin' ny 25 Aogositra 1946, raha nijanona tao am-pandriana tsy namonjy fiangonana Rakotozandry noho ny aretiny, dia namangy azy ny mpiangona. Nitsangana Rakotozandry ka nanambara ny fahotan' izy ireo. Izany no nahatonga ny 25 sy ny 26 Aogositra ho tsarovana. Nitety tanàna Rakotozandry, nitondra lakolosy kely hanairana ny olona.

Toerana misy ny toby[hanova | hanova ny fango]

Araka ny anaran' ilay toby dia ao Farihimena izy no miorina. Tanàna ao avaratr' Antsirabe, 24 km avy ao Betafo ao amin' ny faritra Vakinankaratra, faritanin' Antananarivo, no misy an' i Farihimena. Tantsaha ny ankamaroan' ny mponina.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]