I Bela sy ilay Dragona

Avy amin'i Wikipedia
I Daniely sy ny mpanjaka Sirosy ao amin'ny tempolin'i Bela

I Bela sy ilay Dragona na i Bela sy ilay Bibilava dia tantara ao amin' ny Bokin' i Daniely ao amin' ny Baiboly katolika sy ao amin' ny Baiboly ortodoksa (Dan. 14), izay tsy hita ao amin' ny Baiboly hebreo (Tanakh) sy ny Baiboly protestanta. Boky iray mahaleo tena, fa tsy mikambana amin' ny Bokin' i Daniely, ny tantaran' i Bela sy ilay Dragona ao amin' ny Baiboly jiosy amin' ny teny grika (Septoajinta).

Fandraisana ny tantaran' i Bela sy ilay Dragona[hanova | hanova ny fango]

Ity tantara ity, izay tsy voasoratra tamin' ny fiteny hebreo na arameana fa tamin' ny fiteny grika, dia tsy noraisin' ny Protestanta sy ny Jiosy any Palestina ho kanonika ao amin' ny Baiboliny. Deoterokanonika izy ho an' ny Katolika sy ny Ortodoksa.

Fizaràn' ilay tantara[hanova | hanova ny fango]

  • I Daniely sy ireo mpisoron' i Bela (Dan. 14.1-22)
  • Namono an'ilay bibilava i Daniely (Dan. 14.23-30)
  • Nalatsaka tao an-davaky ny liona i Daniely (Dan. 14.31-42)

Famintinana[hanova | hanova ny fango]

Ny toko faha-14 dia ahitana tantarana iray izay mety maneho fitantarana telo samihafa izay mametraka an' i Daniely ao amin'ny lapan' ny mpanjakan' i Sirosy (na Kirosy) mpanjakan' i Persia. Tao an-dapa dia "nihinana teo amin' ny latabatry ny mpanjaka, ka nahazo haja mihoatra ny sakaizany rehetra" i Daniely. (14.1).

I Bela[hanova | hanova ny fango]

I Dainely sy i Bela ary ilay Dragona

Ny fitantarana an' i Bela (14.1-22) dia manamaivana ny fanompoam-pivavahana atao amin' ny sampy. Ao amin' io fitantarana io dia manontany an' i Daniely ny mpanjaka hoe: "Ataonao fa tsy zavatra velona va Bela? Tsy hitanao va ity zavatra rehetra haniny sy sotroiny isan'andro?" Namaly i Daniely ka nilaza fa ny sampy dia namboarina tamin'ny tanimanga norakofana varahana ka tsy afaka hihinana na hisotro. Tezitra ny mpanjaka ka nampaka mpisorona fitopolon' i Bela hampiseho izay mihinana ny fanatitra atao amin' ilay sampy. Koa nasain' ny mpisorona hametraka hanina toy ny mahazatra ny mpanjaka, dia nohidiana nasiana tombokase ny tempoly: raha tsy lanin' i Bela ny fanatitra dia i hovoaheloka ho faty ny mpisorona; raha ny mifanohitra amin' izany no miseho dia i Daniely no hovonoina.

Hitan'i Daniely ny hafetsen' ireo mpisorona (tamin' ny alalan' ny fampielezana ny lavenona manerana ny tempoly teo anatrehan' ny mpanjaka taorian' ny fiaingan' ireo mpisorona) ka nasehony fa ny sakafo nomena an' i Bela dia nisy lanin' ny mpisorona sy ny vady aman-janak' izy ireo tokoa, izay niditra mangingina tamin' ny varavarana miafina tamin'ny alina rehefa nasiana tombokase ny varavaran' ny tempoly.

Nony ampitso marainan'io dia nampahalalain' i Daniely ny dian-tongotra teo amin'ny tokontaninan'ny tempoly; nosamborina ny mpisoron' i Bela ka niaiky ny hadisoany sady nanambara ny fisian' ny varavarana miafina fidirany ao amin' ny tempoly. Ny vady aman-janak'izy ireo dia novonoina ary nahazo alalana handrava ny sampin' i Bela sy ny tempoly i Daniely.

Ilay dragona, i Daniely tao an-davaky ny liona[hanova | hanova ny fango]

Mamaly ny antson'ny mpanjaka i Daniely

Hita ao amin' ny tantaran' ireo mpisakaiza ity fitrantarana fohy sy mahaleo tena ity (Dan. 14.23-30): Nisy dragona lehibe izay nivavahan' ny Babilôniana. Tsy sampy ny andriamanitra eto fa biby manana aina. Novonoin' i Daniely anefa ilay dragona tamin' ny nahandroany didtin-kazo sy jabora ary volo mba hanaovany mofo hahafaty ny dragona rehefa avy mihinana izany.

Noho izany dia tafintohina ny Babilôniana ka nanambana hamono ny mpanjaka raha tsy atolotry ny mpanjaka azy ireo i Daniely. Natolotry ny mpanjaka azy ireo i Daniely ka natsipy tao an-davaky ny liona. Ny mpaminany Habakoka dia niainga avy tany Jodea nentin' ny anjely hanome sakafo an' i Daniely tao amin' ny lavaky ny liona any Babilôna. Rehefa hitan' ny mpanjaka fa mbola velona tao anaty lavaky ny liona fito andro taty aoriana i Daniely, dia natsipy tao an-davaky ny liona koa ireo mpanenjika azy ka maty sy lanin' ny liona tao.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]