Bokin'Antsa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ny Bokin'Antsa izay hafohezina amin'ny hoe Antsa dia boky ao amin'ny Baibolin'ny Fiangonana ortodoksa tatsinanana. Ny toko tsirairay dia vavaka na tonon-kira avy amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao.

Izao ireo toko ireo araka ny nandaharan'i Alfred Rahlfs azy:

 1. Antsa voalohan'i Mosesy (Eksodody 15.1-19);
 2. Antsa faharoan'i Mosesy (Deoteronomia 32.1-43);
 3. Vavak'i Ana, renin'i Samoela (1Samoela 2.1-10);
 4. Vavak'i Habakoka (Habakoka 3.2-19);
 5. Vavak'i Isaia (Isaia 26.9-20);
 6. Vavak'i Jona (Jona 2.3-10);
 7. Vavak'i Azaria (Daniela 3.26-45, deoterokanonika);
 8. Tonon-kiran'ny Zatovo telo (Daniela 3.52-90, deoterokanonika);
 9. Vavak'i Maria Renin'Andriamanitra (Lioka 1.46-55);
 10. Hiram-pitsofan-dranon'i Zakaria (Lioka 1.68-79);
 11. Hiran'ny Tanim-boaloboka: Hiran'i Isaia (Isaia 5.1-7);
 12. Vavak'i Hezekia (Isaia 38.10-20);
 13. Vavak'i Manase (2Tantara 33.11-13; boky deoterokanonika mahaleo tena koa ity vavaka ity ao amin'ny Baiboly sasany);
 14. Vavak'i Simeona (Lioka 2.29-32);
 15. Voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra; Tonon-kiran'ny Maraina (misy andalana avy ao amin'ny Lioka 2.14 sy amin'ny Salamo 144.2 ary amin'ny Salamo 118.12).

Jereo koa:[edit | edit source]