Sekoly Alahady

Avy amin'i Wikipedia
Sekoly Alahady ao amin’ ny fiangonana batista any Lejunior, ao amin' ny kaontean' i Harlan, any Kentucky any Etazonia, tamin' ny taona 1946.

Ny Sekoly Alahady dia andrim-panabeazana, matetika (fa tsy mandrakariva) kristiana prôtestanta na evanjelika ampianarana Baiboly ny ankizy, izay tanterahina isaky ny Alahady. Ny fivavahana hafa, anisan' izany ny bodisma sy ny silamo ary ny jodaisma, dia nanangana sekoly alahady ao amin' ny tempoliny sy ny môskeany, indrindra fa any Andrefana.

Matetika ny kilasin' ny sekoly alahady dia mialoha ny fanompoam-pivavahana amin' ny Alahady ary ampiasaina amin' ny fanomezana katesezy ny Kristiana, indrindra ny ankizy sy ny zatovo, ary indraindray koa ny olon-dehibe. Ny fiangonan' ny antokom-pinoana kristiana maro dia manana efitrano fianarana miraikitra amin' ny fiangonana ampiasaina amin' izany tanjona izany. Kilasy sekoly alahady maro no miasa araka ny fandaharam-pianarana voafaritra, ka ny sasany mampianatra katekisma (na katesizy). Matetika ny mpikambana dia mahazo mari-pankasitrahana sy loka noho ny fandraisana anjara, na koa noho ny fanatrehana.

Ny kilasin' ny sekoly alahady dia mety hanome sakafo maraina maivana. Amin’ ny andro ankalazana ny Kômonio Masina anefa dia misy antokom-pinoana kristiana mamporisika ny fifadian-kanina alohan’ ny handraisana ny Eokaristia.