Aller au contenu

Katesezy

Avy amin'i Wikipedia

Ny katesezy dia ireo asa sy teny rehetra enti-mampianatra atao hahatonga ny hafatra kristiana ho azon’ ny ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe mba hanohanana ny fiainany kristiana. Izany dia fampianarana fototra ara-pivavahana kristiana, matetika avy amin' ny boky katesizy na katekisma. Nanomboka tamin' ny fanabeazana ny olona niova ho kristiana izany, saingy rehefa lasa rafitra ny fivavahana dia nampiasaina ny katesezy ho fanabeazana ny mpikambana izay vita batisa na batemy fony mbola zaza.

Ny teny hoe katesezy dia avy amin' ny teny grika hoe κατήχησις / katêkhêsis, "fampianarana am-bava" na, amin' ny ankapobeny, "fampianarana".

Iray amin’ ireo endrika efatra tena ilaina amin’ ny firesahana momba ny finoana eo anivon’ ny fiangonana kristiana izany. Ny endrika telo hafa dia ny kerigma (fanambarana fohy momba ny hafatra kristiana), ny toriteny (famakiana sy famelabelarana ny Soratra Masina mandritra ny litorjia) ary ny teôlôjia (fanazavana voarakitra an-tsoratra, henjana ary misy fanohanan-kevitra momba ny finoana Kristiana).