Fanabeazana

Avy amin'i Wikipedia

Ny fanabeazana dia fampianarana ny fahaizana. Izy io koa dia fanampiana ny olona mianatra ny fanaovana zavatra ary mamporisika azy hieritreritra mikasika ny zavatra ianarany. Zava-dehibe ho an'ny mpanabe ny mampianatra ny fomba fahitana ary fampiasana ny fampahalalana. Ampitaina amin'ny alalan'ny fanabeazana ny fahaizan'ny firenena, fikambanana ary fiaraha-monina iray. Amin'ny firenena demokratika, anisan'ny tanjon'ny fanabeazana ny fampianarana ho olom-pirenena mahavokatra. Ny fanabeazana fototra dia heverina ho azo ekena mandritra ny taona vitsivitsy voalohany amin'ny fianarana. Amin'izao fotoana izao, farafahakeliny 70% amin'ireo ankizy eto amin'izao tontolo izao no mahazo fanabeazana fototra.