Isa

Avy amin'i Wikipedia

Ny isa dia hevitra natao anomezana anarana na marika ny zavatra voaisa.

Anaran' ny isa[hanova | hanova ny fango]

Fanisana amin'ny teny malagasy
Sangan'ny folo Soratra mahazatra Anarana
100 1 iray, isa
101 10 folo
102 100 zato
103 1.000 arivo
104 10.000 alina
105 100.000 iray hetsy
106 1.000.000 iray tapitrisa, folo hetsy
107 10.000.000 folo tapitrisa, zato hetsy, iray safatsiroa
108 100.000.000 zato taptitrisa, iray tsitamboisa
109 1.000.000.000 iray lavitrisa, iray miliara
1010 10.000.000.000 folo lavitrisa, folo miliara, iray alinkisa
1011 100.000.000.000 zato lavitrisa, zato miliara, iray tsipesimpesenina
1012 1.000.000.000.000 arivo lavitrisa, arivo miliara, iray tsitokotsiforohana
1013 10.000.000.000.000 iray alina miliara, iray tsihitanoanoa
1014 100.000.000.000.000 iray hetsy miliara, iray safatsiroafaharoa, iray safatsiroafaha-2
1015 1.000.000.000.000.000 iray tsitamboisafaharoa, iray tsitamboisafaha-2
1016 1016 iray lavitrisafaharoa, iray lavitrisafaha-2
1017 1017 iray alinkisafaharoa, iray alinkisafaha-2
1018 1018 iray tsipesimpeseninafaharoa, iray tsipesimpeseninafaha-2
1019 1019 iray tsitokotsiforohanafaharoa, iray tsitokotsiforohanafaha-2
1020 1020 iray tsihitanoanoafaharoa, iray tsihitanoanoafaha-2
1021 1021 iray safatsiroafahatelo, iray safatsiroafaha-3
... ... ...
10100 10100 iray gogola, iray lavitrisafahefatrambinifolo, iray lavitrisafaha-14

Mandrapahatonga any amin'ny isa tsiefa dia miherina ny anarana ary mitombo ny laharana. Ireo anarana miverimberina dia safatsiroafaha-x (107+7(x-1)), tsitamboisafaha-x (108+7(x-1)), lavitrisafaha-x (109+7(x-1)), alinkisafaha-x (1010+7(x-1)), tsipesimpeseninafaha-x (1011+7(x-1)), tsitokotsiforohanafaha-x (1012+7(x-1)), tsihitanoanoafaha-x (1013+7(x-1))