Fanomezam-pahasoavana fiton'ny Fanahy Masina

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Amin'ny finoana kristiana, ny fanomezam-pahasoavana fiton'ny Fanahy Masina na fanomezana fiton'ny Fanahy Masina dia ireo fahasoavana omen' Andriamanitra ny mpino. Atao hoe χαρισμα / kharisma izany amin'ny teny grika.

Ny fanomezan'ny Fanahy Masina araka ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

Ao amin'ny Epistily voalohany ho an'ny Kôrintiana toko faha-12, ny fanomezana fiton'ny Fanahy Masina dia soritsoritan'i Paoly avy any Tarsisy. Manao fampitahana amin'ny vatana i Paoly: "" (1Kor 12.12-13).

Ao amin'ny toko faha-13 i Paoly dia miresaka ny filaharam-piambonian'ireo fanomezana ireo sady manao fiderana ho an'ny fitiavana. Ao amin'ny toko-14 dia mametraka ny filaharan'ireo fanomezana ireo mba hahafaha-mampiasa azy ireo ho an'ny tombontsoan'ny rehetra: "" (1Kor 14.1-5).

Momba ny fitenenana main'ny fiteny maro dia miverina miresaka ny amin'ny ilana ny fandikan-teny i Paoly: "" (1Kor 14.13-14).

Ny fanomezan'ny Fanahy Masina araka ny katôlisisma[hanova | hanova ny fango]

Ny Katesizin'ny fiangonana katôllika dia milaza fa ny Fanahy Masina no mpandika ny Soratra Masina, ary ilaina ny fahamalinana amin'ny hevitra samihafan'ny Soratra Masina. Hatramin'ny ela dia nandray ny tenin'ny ao amin'ny Bokin'i Izaia ny Katôlika, izay nanambara ny hiavian'ny Mesia: "" (Izaia 11.1-3).

Ao amin'ny lahatsoratra hebreon'ny Masora dia tsy ahitana afa-tsy fanomezana miisa enina. Nefa ao amin'ny dikan-teny grika Septanta (na Septoajinta) tamin'ny taonjato faha-2 tal. J.K. sy ny dikan-teny latina Volgata tamin'ny taonjato faha-4 taor. J.K. dia mampiasa voanteny roa samy hafa ny mpandika teny mba handikana ny hoe tahotra ny Tompo, ao amin'ny fiafaran'ny andininy faha-2 sy eo am-panombohan'ny andininy faha-3, dia ny teny grika hoe eusebeia sy phobou amin'ny teny grika, pietatis et timoris amin'ny teny latina. Ny mpandika tenin'ny Septanta dia nisafidy izany fomba fandikan-teny izany ao amin'ny Bokin'ny Ohabolana (Oha 1.7) ka tsy nisalasala izy ireo nampitombo roa ny zava-boalazan'ny andininy ao amin'ny Baiboly amin'ny teny hebreo mba hampitany ny hevitry ny teny hebreo izay sady midika hoe "fitiavam-bavaka" sy "tahotra". Lasa fito izany ny isan'ny fanomezan'ny Fanahy Masina.

Ny lisitra nifandovàna momba ireo fanomezana fiton'ny Fanahy Masina ireo dia efa hita tao amin'ny Fiangonana tandrefana fara fahatarany tamin'ny andron'iMasindahy Ambrosio tamin'ny taonjato faha-4 ao amin'ny asa sorany mitondra ny lohateny hoe Traité des mystères (toko faha-7, fehiçn-tsoratra faha-42) sy Traité des sacrements (boky faha-3, toko faha-2, fehintsoratra faha-8) izay nadraisany ny lisitra hita ao amin'ny Bokin'i Izaia: "" (Izaia 11.2).

Tamin'ny taonjato faha-13 i Md Tômasy avy any Akoinoa dia nanokana lohahevitra tao amin'ny bokiny atao hoe Somme Théologique momba ny fanomezan'ny Fanahy Masina, ka nalahany araka ny fahazoany ny voasoratra ao amin'ny Bokin'i Izaia ireo fanomezana fito ireo (Izaia 11). I Md Bonaventure izay mitovy fotoam-pahavelomana aminy koa dia nanoratra momba ny fanomezana fiton'ny Fanahy Masina.

Ny fanomezan'ny Fanahy Masina ao amin'ireo fiangonana evanjelika[hanova | hanova ny fango]

Ny kristianisma evanjelika, indrindra ireo ao amin'ny firehana pentekôtista sy ny fihetsiketsehena karismatika evanjelika ary ny fihetsiketsehana karismatika vaovao, dia miombon-kevitra ny amin'ny maha zava-dehibe ny fanomezan'ny Fanahy Masina, araka ny fahazoany ny voalaza ao amin'ny Epistily voalohany ho an'ny Kôrintiana (1Kor 12.4-7) ka ahitany fanomezana sivy.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]