Tera

Avy amin'i Wikipedia
I Tera avy ain'ny  Promptuarii Iconum Insigniorum

I Tera dia olona resahina ao amin'ny Baiboly. Zanak'i Nahora sady rain'i Abrahama sy i Nahora sy i Haràna (rain'i Lota) ary i Saraha (vadin'i Abrahama) izy. I Ora any Kaldea no tanàna fiaviany. Nanompo andriamanitra maro (politeista) izy. Taranak'i Sema i Tera.