Aller au contenu

Sikidy

Avy amin'i Wikipedia
Sikidy Tool

Ny sikidy dia anisan' ny fanao enti-mamantatra ny saro-pantarina, indrindra ny hoavy, izay mifototra amin' ny famakafakana ny soratra (atao hoe sora-tsikidy) foronin' ny fitambaran' ny antoko (sary na zavatra azo tsapain-tanana toy ny voan-javatra na vatokely, sns) miisa efatra misy tebola tokana na roa avy (na teboka sy tsipika). Ny voan-javatra na vatokely na zavatra hafa dia atsipy miaraka eo amin' ny toerana iray. Misy koa ny manipy taikely, na manisa tsipika natao amin' ny hazo eo amin' ny fasika, na manisa tsipika natao amin' ny taratasy amin' ny alalan' ny penina na amin' ny fijerena ny singa voalamina ao amin' ny zavaboary tsy misy fandraisana anjaran' ny olombelona.

Ny faminaniana amin' ny alalan' ny sikidy dia mifototra amin' ny sora-tsikidy maromaro, izay misy andalan-teboka efatra, izay mety ho ankasa (mandeha tsiroaroa) na tsiankasa (mandeha tsirairay). Amin' ny alalan' ny fikambanan' ny sora-tsikidy tsotra samy hafa, ny fisarihana ny sora-tsikidy dia tanterahina mba hamoronana kisary natao hotakarin-kevitra. Ny dikan' ny kisarin-tsikidy, ny toerana misy azy ao amin' ny kisary lehibe azo sy ny fifandraisana ao anatin' ny antokon-kisary (fiverimberenana, fifanoherana, sns) dia anisan' ny zavatra dinihina rehefa atao ny fandikana.

Fantatra indrindra manerana an' i Afrika sy Eorôpa talohan' ny andro ankehitriny ny sikidy, saingy fanao voarara nandritra ny Renaissance tao Eorôpa. Misy fanavana sikidy afrikana maromaro, tena akaikin' ny fanaon' ny Arabo ny sasany, nefa koa misy fomba avy amin' ny fivavahana vôdo izay azo tamin' ny alalan' ny andriamanitra Fa (na Ifa), andriamanitry ny sikidy, araka ny fedrà. Amin' ity sikidy vôdo ity, ny sora-tsikidy enina ambin' ny folo dia raisina tsiroaroa, ka manome fikambanana 256. Misy koa ny sikidy atao hoe i ching sy feng shui izay fahita any Sina, ny kumalak fahita any amin' ny faritr' i Azia Afovoany, ary ny vastu shastra fahita any India.

Ny sora-tsikidy 16[hanova | hanova ny fango]

Ny anarana latinan' ny sora-tsikidy enina ambin' ny folo dia nampiasaina tamin' ny "sikidy tandrefana" nanomboka tamin' ny Andro Antenatenany. Ireto avy ireo sora-tsikidy ireo amin' ny teny latina: Via, Cauda Draconis, Puer, Fortuna Minor, Puella, Amissio, Carcer, Laetitia, Caput Draconis, Conjunctio, Acquisitio, Rubeus, Fortuna Major, Albus, Tristitia, Populus.

Via[hanova | hanova ny fango]

Via

Ahitana ny filaharam-boantsikidy [1 1 1 1] ny sora-tsikidy Via. Ny teny latina hoe "via" dia ilazana ny lalana. Heverina ho ratsy amin' ny ankamaroan' ny tranga izy, saingy tsara ho an' ny resaka momba ny lalana sy ny dia na fandehanana lavitra. Mamadika ny sora-tsikidy rehetra ampivadina aminy ity sora-tsikidy ity, ka manome azy io dikany hafa amin' ny fiovana. Mifandray amin' ny vavony izy. Io no atao hoe "Tareky" na "Taraiky" amin' ny sikidy malagasy.

Cauda Draconis[hanova | hanova ny fango]

Cauda Draconis

Sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [1 1 1 2] ny Cauda Draconis. Ny hoe "cauda draconis" dia teny latina midika hoe "rambon' ny dragona". Heverina ho tena ratsy izany amin' ny ankamaroan' ny toe-javatra, ka amin' ny fanao tamin' ny Andro Taloha, raha io no sora-tsikidy voalohany azo, dia najanona ny famakiana ny sikidy. Io no atao hoe "Karija" amin' ny sikidy malagasy.

Puer[hanova | hanova ny fango]

Puer

Ny Puer dia sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [1 1 2 1]. Teny latina midika hoe "zazalahy" ny hoe "puer". Manondro ny herin' ny lehilahy, indrindra ny herisetra sy ny firehetam-po izy, nefa koa ny ady sy ny fiainana ara-piraisana ara-nofon' ny lahy. Ratsy izy amin' ny ankamaroan' ny toe-javatra, fa tsara kosa amin' ny toe-javatra ananan' ny ankizilahy talenta. Io no atao hoe "Betsivongo" na "Alikasajy" amin' ny sikidy malagasy.

Fortuna Minor[hanova | hanova ny fango]

Fortuna Minora

Sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [1 1 2 2] ny Fortuna Minor. Ny hoe "Fortuna Minor" dia teny latina midika hoe "vintana kely". Maneho ny fahombiazana midina tahaka ny tara-pahazavana avy amin' ny Masoandro ity sora-tsikidy ity. Ity sora-tsikidy ity dia manondro vokatra tsara nefa malemy amin' ny ankamaroan' ny fanontaniana, maneho fahombiazana mandalo izay miankina amin' ny fanampiana avy any ivelany. Sora-tsikidin' ny fiovana sy ny tsy fahamarinan-toerana koa izy. Io no atao hoe "Alahasady" na "Alahasaty" amin' ny sikidy malagasy.

Puella[hanova | hanova ny fango]

Puella

Sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [1 2 1 1] ny Puella. Teny latina midika hoe "zazavavy" ny hoe "puella" ity sora-tsikidy ity, izay mitovy endrika amin' ny vavam-pivaviana na amin' ny vehivavy be nono. Tsara izy io ho an' ny ankamaroan' ny toe-javatra, indrindra ho an' ny vehivavy, ny hatsaran-tarehy, na ho an' ny toe-javatra momba ny vehivavy. Izy no mariky ny fiainana ara-nofon' ny vehivavy, mifandanja amin' ny herin' ny Puer. Io no atao hoe "Alakarabo " amin' ny sikidy malagasy.

Amissio[hanova | hanova ny fango]

Amissio

Ny Amissio dia sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [1 2 1 2]. Midika hoe "fahaverezana" ny teny latina hoe "amissio". Amin' ny ankapobeny, ity sora-tsikidy ity dia ratsy ho an' ny fafana rehetra afa-tsy ireo mahakasika ny fitiavana (amin' ny maha sora-tsikidin' ny andriamanibavy Venosy azy) na amin' ny toe-javatra aniriana fahaverezana sady midika fahaverezana. Io no atao hoe "Adalo" amin' ny sikidy malagasy.

Carcer[hanova | hanova ny fango]

Carcer

Ny Carcer dia sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [1 2 1 1]. Teny latina midika hoe "fonja" ny hoe "carcer". Matetika izy io dia ratsy amin' ny toe-javatra rehetra ary manondro fahatarana, na fihemorana, na fatorana. Manondro ny tsy fihetsehana sy ny hery koa izy. Amin' ny ankapobeny dia tsy mahasoa izy, saingy mety ho tsara amin' ny zavatra mikasika ny fitoniana na ny filaminana. Io no atao hoe "Alokola" amin' ny sikidy malagasy.

Laetitia[hanova | hanova ny fango]

Laetitia

Sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [1 2 2 2] ny Laetitia. Ny hoe "laetitia" dia ny latina midika hoe "fifaliana". Tsara amin' ny toe-javatra mahakasika ny fifaliana sy ny fahasambarana ny Laetitia. Io no atao hoe "Alahizana" amin' ny sikidy malagasy.

Caput Draconis[hanova | hanova ny fango]

Caput Draconis

Ny Caput Draconis dia sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [2 1 1 1]. Teny latina midika hoe "lohan' ny dragona" ny hoe "caput draconis". Sora-tsikidy tsy miandany izy (tsara raha miaraka amin' ny tsara, ratsy raha miaraka amin' ny ratsy) nefa tsara ho an' ny fanombohana zava-baovao. Io no atao hoe "Alakaosy" amin' ny sikidy malagasy.

Conjunctio[hanova | hanova ny fango]

Conjunctio

Ny Conjunction dia sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [2 1 1 2]. Teny latina midika hoe "fitohizana" ny hoe "conjunctio". Tsy miandany izy (tsara raha miaraka amin' ny tsara, ratsy raha miaraka amin' ny ratsy), nefa tsara kosa amin' ny fampitohizana na famerenan-javatra indray, indrindra ny fanambadiana na ny fifandraisana. Io no atao hoe "Alitsimay" amin' ny sikidy malagasy.

Acquisitio[hanova | hanova ny fango]

Acquisitio

Sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [2 1 2 1] ny Acquisitio. Ny hoe acquisitio dia teny latina midika hoe "fahazoana". Tsara amin' ny ankamaroan' ny toe-javatra izany, indrindra amin' ny fakana sy fahazoana zavatra. Ho an' ny ankamaroan' ny fafana dia sora-tsikidy tsara izy, afa-tsy raha misy fatiantoka na fahaverezana irina hitranga. Midika fahazoana tombony izy, na ara-bola, na ara-tsaina, na amin' ny endrika hafa, na zavatra eo am-pelatanan' ny tsirairay. Io no atao hoe "Mohadidy" na "Alohotsy" amin' ny sikidy malagasy.

Rubeus[hanova | hanova ny fango]

Rubeus

Sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [2 1 2 2] ny Rubeus. Teny latina midika hoe "mena" ny hoe "rubeus". Ity sora-tsikidy ity mampifamadika, izany hoe tsara ho an' ny ratsy rehetra ary ratsy ho an' ny tsara rehetra. Sahala amin' ny Cauda Draconis (na Rambon' ny Dragona), ity sora-tsikidy ity dia heverina ho tsy dia tsara loatra ka raha izy no voalohany amin' ny famakiana sikidy dia faranana izany famakiana izany. Io no atao hoe "Alaimora" amin' ny sikidy malagasy.

Fortuna Major[hanova | hanova ny fango]

Fortuna Major

Sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [2 2 1 1] ny Fortuna Major. Ny hoe "fortuna major" dia teny latina midika hoe "Vintana Lehibe". Tsara amin' ny toe-javatra rehetra amin' ny tranga tsara indrindra izy ary maneho vintana tsara, indrindra amin' ny fiandohana. Io no atao hoe "Asorasady" na "Adabara" amin' ny sikidy malagasy.

Albus[hanova | hanova ny fango]

Albus

Ny Albus dia sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [2 2 1 2]. Teny latina midika hoe "fotsy" ny hoe "albus". Tsara amin' ny ankamaroan' ny toe-javatra izy, indrindra raha miaraka amin' ny sora-tsikidy tsara, nefa sora-tsikidy malemy izy. Io no atao hoe "Alibiavo" amin' ny sikidy malagasy.

Tristitia[hanova | hanova ny fango]

Tristitia

Sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [2 2 2 1] ny Tristitia. Teny latina midika hoe "alahelo" ny hoe "tristitia". Ratsy amin' ny ankamaroan' ny toe-javatra izany ary midika alahelo na fisaonana. Io no atao hoe "Alikisy" amin' ny sikidy malagasy.

Populus[hanova | hanova ny fango]

Populus

Ny Populus dia sora-tsikidy ahitana ny filaharam-boantsikidy [2 2 2 2]. Teny latina midika hoe "vahoaka" ny hoe "populus". Mety midika fa mifototra amin' ny olona voakasik' ilay toe-javatra, na maneho olona marobe na mitovy taona aminy ity sora-tsikidy ity. Enti-milaza fivondronana na fivorian' olona izy io. Tsara izy raha miaraka amin' ny sora-tsikidy tsara, ary ratsy kosa raha miaraka amin' ny sora-tsikidy ratsy. Io no atao hoe "Asombola" amin' ny sikidy malagasy.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]