Razafinimanjaka Raketaka

Avy amin'i Wikipedia

Razafinimanjaka Raketaka dia andriambavy teto Madagasikara, ary zanakavavin' ny mpanjaka Radama I sy ny andriambavy sakalava Rasalimo, zanakavavin-dRamitraho, mpanjaka sakalava tao Menabe. Teraka tamin' ny taona 18244 tany Imerina izy ary nanana anadahy roa antsoina hoe Rabobalahy sy Itsimandriambovoka. Nanan-janaka iray, antsoina hoe Razafimanjaka Rakotonavalona, izy; tsy fantatra ny rain' io zanany io hatramin' izao. Maro ankehitriny ny olona manafangaro an-dRazafinimanjaka Raketaka amin-dRatekata hafa, toy ilay anabavin' ny andriandahy Ratsimamanga, renin-dRanavalona III.

Nandritra ny androm-piainany, ary na dia teo aza ny tolo-kevitr' Andrianampoinimerina momba ny handimby ny seza fiandrianana, Radama I dia nikasa ny hampanambady an' i Raketaka an-dRakotobe zana-dRabodosahondra anabaviny izay nofidiny handimby azy. Ireo mpanjaka na mpanjakavavy ho avy anefa dia tokony hipoitra avy amin' ny renibeny Rasoherimananitany: ka na ny tarana-dRalesoka anabaviny, na ny an-dRabodonandriantompo sy Ratavanandriana izany, araka ny hafatr' Andrianampoinimerina. Vantany vao nandray ny fahefana Ranavalona I dia nasainy novonoina ireo havana akaikin-dRadama sy Rakotobe zana-drahalahiny. Ny zanak' olo-mpiray tam-po aminy, Ramanetaka governoran' i Mahajanga dia nisesitany tany Njoany, any Kômôro ka lasa soltàna tany, fa Razafinimanjaka Raketaka kosa nampandosirina ka taty aoriana dia nodimandry ary nalevina tao Fianarantsoa izy.