Aller au contenu

Kônsobstansiasiôna

Avy amin'i Wikipedia
Ny mofo sy ny divay

Ny kônsobstansiasiôna, araka ny fampianaram-pinoana loterana, dia ny fitehirizan' ny mofo sy ny divay ny maha-izy-azy nefa miara-mikambana amin' ny maha-izy-azy ny tena sy ny ran' i Jesosy Kristy. Izany fampianarana izany, izay nofaritan' i William of Ockham (frantsay: Guillaume d'Occam) na i Duns Scots, dia noraisin' i Martin Lotera tamin' ny taona 1520. Avy amin' ny teny latina hoe consubstatiatio io teny io. Midika izany fa miaraka amin' ny mpino amin' ny fotoana ankalazana ny eokaristia (na fanasan' ny Tompo) i Kristy. Ny mpianatr' i Lotera atao hoe Melanchton anefa no tena nampiasa io teny hoe consubstantiatio io na dia efa tao amin' ny asasoratr' i Lotera ny zavatra tiana holazaina amin' izany.

I Martin Lotera, sary nataon' i Lucas Cranach.

Misy itoviany amin' ny fampianaran' ny Katôlika momba ny transsobstansiasiôna (na fiovam-pisia-maha-izy) ny kônsobstansiasiôna nefa misy zavatra ifanoherany aminy. Ireo hevitra roa ireo dia samy naorina amin' ny fampianaran' ny filozôfa Aristôty, izay milaza fa ny raha dia foronin' ny singa tsy mifampiankina, izay mety ho tsapan' ny fitaovam-pandrenesana, sy fisia-maha-izy (sobstansa) izay tsy tsapa afa-tsy amin' ny alalan' ny fanahy sady mamorona ny fisiana tena izy. Samy manaiky ny fampianarana ny transsobstansiasiôna sy ny kônsobstansiasiôna fa tsy miova ny singa roa, dia ny mofo sy ny divay, ao amin' ny eokaristia. Mifanohitra amin' ny fampianarana ny amin' ny transsobstansiasiôna anefa ny kônsobstansiansiôna izay ambara fa tsy miova koa ny maha-izy (sobstansan') ny mofo sy ny divay, ny tenan' i Kristy izay misy amin' ny toerana rehetra dia miara-misy "ao sy miaraka ary amin' ny alalan' ny" maha-izy (sobstansan') ny mofo, ary misy "ao sy miaraka ary amin' ny alalan' ny" divay ny ran' i Kristy, noho ny herin' ny tenin' Andriamanitra.

Oharin' i Lotera amin' ny vy atao ao anaty afo ny kônsobstansiasiôna: miray ao amin' ny vy nohafanaina ny vy sy ny afo, nefa tsy miova ireo zavatra roa ireo.

Nanohitra io fiheveran' i Lotera sy ny an' ny Katôlika io i Zwingli izay milaza fa ny eokaristia dia ahatsiarovana, eo amin' ny fivorian' ny mpino, ny sakafo farany niarahan' i Jesosy amin' ny mpianany izay mampahatsiahy ny soa sy ny fahasoavana rehetra nomen' Andriamanitra antsika amin' ny alalan' i Jesoa Kristy zanany. Manambara koa i Zwingli fa tsy ao anatin' ny mofo sy ny divay ara-batana i Kristy fa ao amin' ny fo sy ny fanahy ary ny fiainan' izay miara-mivavaka ka mifampizara ny mofo sy ny divay.