Aller au contenu

Fiangonana Môraviana

Avy amin'i Wikipedia
Tombokase an' ny Agnus Dei (varavarankely fitaratra voaloko ao amin' ny Fiangonana Môraviana ao Winston-Salem, Caroline Avaratra.)

Ny Fiangonana Môraviana na Mpirahalahy Môraviana, na Unitas Fratrum (latina: "Firaisan' ny Mpirahalahy") dia iray amin' ireo antokom-pivavahana prôtestanta tranainy indrindra ao amin' ny kristianisma, nanomboka nisy tamin' ny Fanavaozana Bôhemiana tamin' ny taonjato faha-15 sy ny Firaisan' ny Mpirahalahy (tseky: Jednota bratrská) naorina tao amin’ ny Fanjakan’ i Bôhemia, enimpolo taona talohan’ ny Fanavaozana nataon' i Lotera.

Ny lovan' ilay fiangonana dia efa hatrany amin' ny taona 1457 tany amin' ny Tanin' ny Satroboninahitra Bôhemiana (Bôhemia sy Môravia ary Silesia), izay efa nahita ny fipoiran' ny hetsika hosita nanohitra ny fomba amam-panao sy ny foto-pampianarana maron' ny Eglizy Katôlika, izay notarihin' i Jan Hus izay maty tamin' ny taona 1415. Ny anarany dia avy amin' ny natao sesitany izay nandositra avy any Môravia nankany Saksônia tamin' ny taona 1722 mba handositra ny Kôntra-Refôrma, ka nanangana ny fiangonana kristiana tao Herrnhut (any Alemaina ankehitriny).

Ny Unitas Fratrum môderina dia manana mpikambana eo amin' ny iray tapitrisa eran-tany tamin' ny taona 2015, izay manohy ny fomba mahazatra momba ny asa misiôna, toy natao any Amerika sy aty Afrika, izay hita taratra amin' ny fielezan' izy ireo maneran-tany. Ny Môraviana dia manohy ny ankjabeazan' ireo fanao izay naorina tamin' ny taonjato faha-18, anisan' izany ny fametrahana lanja ambony ny fiovam-pon' ny tena manokana ho an' i Kristy (antsoina hoe fahateraham-baovao), ny fitiavam-bavaka, ny asa tsara, ny fitoriana ny filazantsara (indrindra ny fananganana misiôna), ny pasifisma kristiana, ny ekiomenisma ary ny mozika. Tsy misy ao aminy ny ambaratongam-pahefana.

Ny fanevan' ny Fiangonana Môraviana dia ny Zanak' Ondrin' Andriamanitra (Agnus Dei) misy sainam-pandresena, voahodidina soratra latina hoe "Vicit agnus noster, eum sequamur" (midika hoe "Efa nandresy ny Zanak' ondrintsika; andeha isika hanaraka Azy").