Fasana foana

Avy amin'i Wikipedia
Ny fahitna ny fasana foana, sary nataon' i Fra Angelico (1437-1446), San Marco National Museum, Florence.

Ny fasana foana dia lovantsofina kristiana izay milaza fa ny fasan' i Jesoa dia hitan' ny vehivavy maromaro (ankoatra an' i Maria Magdalena sy Maria renin' i Jôseta) fa foana tamin' ny Alahady aorian' ny nanomboana azy amin' ny hazo fijaliana sy ny fahafatesany ary ny fandevenana azy. Tantaraina ao amin' ny filazantsara kanônika efatra izany. Foana ilay fasana, tsy tao intsony ny vatan' i Jesoa, ary nilaza tamin’ ny vehivavy ny anjely (na “zatovo [...] niakanjo akanjo fotsy” fa efa nitsangana izy. Mifamatotra amin’ ny fitsanganan’ i Jesoa tamin’ ny maty, izay nitranga talohan' ny fisehoany tamin' ny mpianatra, io fizaràna io, .

Mifototra amin' ny lovantsofina tany aloha ny fitantaran' ny filazantsara. Na mifanaraka momba izany aza ny filazantsara kanônika dia misy ihany ny fahasamihafana momba ny fitsidihan' ny vehivavy ny fasan' i Jesoa.

Ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa dia mihevitra fa io fasana io dia ao amin' ny Fiangonan' ny Fasana Masina. Ny Prôtestanta sy ny Evanjelika kosa dia mihevitra izany ho ao amin' ny Fasan' ny Zaridaina. Asehon' ny sary hoso-doko tandrefana matetika izany lohahevitra izany.

Fitantarana ao amin' ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Ny filazantsara efatra dia miresaka momba ny fasan’i Jesoa.

Araka an' i Marka[hanova | hanova ny fango]

Izao no lazain' ny Evanjely nosoratan' i Marka (Marka 16:1-8): rehefa tonga tany am-pasana i Maria Magdalena sy Maria renin' i Jakôba ary i Salôme dia nisy anjely nanambara ny fitsanganan' i Jesoa amin' ny maty sy naniraka azy ireo hilaza amin' ny mpianatr' i Jesoa mba hankany Galilea (na Galilia) izay hihaonany aminy.

Araka an' i Matio[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Evanjely nosoratan' i Matio (Matio 28:1-10) dia nankany amin' ny fasana i Maria Magdalena sy “ilay Maria anankiray”, efa nisy anjely nanakodia ny vato sy nampatory ny mpiambina ary nanambara ny fitsanganan' i Jesoa amin’ ny maty. Avy eo dia niseho tamin’ izy ireo i Jesoa ary nanasa azy ireo mba hilaza amin' ny rahalahiny hankany Galilea izay hahitany azy.

Araka an' i Lioka[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Evanjely nosoratan' i Lioka (Lioka 24:1-12) dia nankany amin' ny fasana i Maria Magdalena sy i Jôhana sy i Maria renin' i Jakôba ary vehivavy hafa ka hitan' izy ieeo fa misokatra izany fasana izany. Nisy roa lahy manambara ny fitsanganan' i Jesoa amin' ny maty, dia nilaza izany amin’ ny mpianatra izay misalasala ireo vehivavy ireo. Nankany am-pasana koa i Petera ka nahita fa foana ilay izy.

Aranka an' i Joany[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Evanjely nosoratan’ i Joany (Joany 20:1-17) dia nankany amin’ ny fasana i Maria Magdalena, ka nahita fa foana ilay fasana ary nilaza izany tamin' i Petera sy ilay mpianatra tian' i Jesoa. Nihazakazaka nankany amin' ny fasana izay hitany fa foana izy ireo, avy eo niverina nody. Nitomany i Maria Magdalena ary hitany ny iraka roa izay nanontany azy ny antony nampitomany azy, avy eo dia hitany koa i Jesoa izay noheveriny fa ny mpikarakara zaridaina ihany sady niangaviany mba hamerina ny faty. Nantsoin’ i Jesoa tamin’ ny anarany izy izay vao nahafantatra azy ary nanambara taminy i Jesoa fa hiverina any amin' ny Rainy.