Rota (Baiboly)

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
I Rota ao an-tanipmbolin'i Boaza, sary nataon'i Julius Schnorr von Carolsfeld, taona 1828.

I Rota dia vehivavy resahina ao amin'ny Baiboly, indrindra ao amin'ny boky mitondra ny anarany atao hoe Bokin'i Rota. Vehivavy tsy jiosy aza noho ny fiovam-pinoany ho amin'ny fivavahanan'ny Jiosy sy ny fanambadiany ny zanakalahin'i Naomy tamin'ny voalohany sy ny nanambadiany an'i Boaza taty aoriany ka niterahany an'i Obeda, ilay razamben'i Davida. Atao hoe רוּת / Rut io anarana io amin'ny teny hebreo.

I Rota dia vehivavy moabita izay nanambady an'i Malona zanak'i Elimeleka sy i Naomy izay nonina tany Moaba noho ny mosary nahazo ny tanin'i Jodea. I Kikiona, rahalahin'i Malona, koa dia nanambady vehivavy moabita atao hoe Orfàna. Rehefa maty i Elimeleka sy i Malona ary i Kilion dia nanapa-kevitra hody any Jodea i Rota ka nanaraka ny rafozambaviny tany Betlehema tamin'ny fotoan'ny fijinjana. Nanangona salohim-bary ho an-drafozany izy ka nahita an'i Boaza, izay lehilahy mpanan-karena tompon'ny tany fambolena sady havan'i Elimeleka. Araka ny torohevitr'i Naomy dia nanakaiky an'i Boaza izay nanambady azy taty aoriana i Rota. Nandova ny fananan'i Elimeleka i Boaza. Niterana an'i Obeda rain'i Jese sady razamben'i Davida mpanjaka i Boaza sy i Rota.