Getsemane

Avy amin'i Wikipedia
Ny sahan'i Getsemane amin'izao fotoana izao ao Jerosalema.

I Getsemane na Getsemany dia sahan'oliva eo am-pototry ny Tendrombohitra Oliva eo akaikin'i Jerosalema.

Tamin'ny andron'ny Tempoly Faharoa tao Jerosalema dia toera-malalaka i Getsemane ka rehefa tonga ny fotoana firavoravoana amin'ny fivahiniana masina dia eo no itoeran'ny vahoaka tsy mahita trano honenana.

Araka ny Filazantsara (Mat. 26.36) dia tao Getsemane i Jesosy no nitokana hivavaka miaraka amin'ireo mpianany sisa noho ny alahelony ny famadihan'i Jodasy azy ny omalin'ny hisamborana azy.