Fivavahana amin' ny zavaboary

Avy amin'i Wikipedia

Ny fivavahana amin' ny zavaboary na fivavahana amin' ny natiora na natorisma dia iray amin' ireo fanao ara-pivavahana sy ara-panahy izay mifantoka amin' ny fanompoam-pivavahana amin' ny fanahin' ny zavaboary izay heverina ho ao ambadiky ny fisehoan-javatra hita manerana ny zavaboary. Ny andriamanitry ny zavaboary dia afaka miandraikitra ny zavaboary, ny toerana iray, ny toeram-ponenan-zavamananaina iray, izao tontolo izao, na izao rehetra izao. Ny fivavahana amin' ny natiora dia matetika heverina ho loharano voalohany nipoiran' ny finoana ara-pivavahana môderina ary mety hita ao amin' ny teisma, ny panenteisma, ny panteisma, ny deisma, ny pôliteisma, ny animisma, ny tôtemisma, ny samanisma, ny paganisma ary ny sarnaisma. Iraisan' ny ankamaroan' ny karazana fanompoam-pivavahana amin' ny natiora ny fifantohana ara-panahy amin' ny fifandraisana sy ny fitaoman' ny tsirairay amin' ny lafiny sasany amin' ny natiora sy ny fanajana azy.