Betela

Avy amin'i Wikipedia

I Betela (Ogaritika: bt il, midika hoe "Tranon' i El" na "Tranon' Andriamanitra", hebreo: בֵּית אֵל‎ Bēṯ 'Ēl, nadika koa hoe Bethel, Beth-El, Beit El; grika: Βαιθήλ, Baithél; latinina: Bethel) dia anaran' ny toerana iray resahina matetika ao amin' ny Baiboly hebreo. Voalaza voalohany ao amin' ny Genesisy 12:8 fa teo akaikin' ny nanorenan' i Abrama ny lainy izy io. Tatỳ aoriana, ao amin' ny Genesisy, dia io no toerana nanofian' i Jakoba hahita anjely sy Andriamanitra, ka izany no nantsoiny hoe Betela hoe "'Tranon' Andriamanitra". Mbola ampiasaina koa io anarana io hanondroana ny tanàna an-tsisin-tany eo anelanelan' ny tanin' ny fokon' i Benjamina israelita sy ny an' ny fokon' i Efraima, izay an' ny Benjamita aloha ary resin' ny Efraimita tatỳ aoriana.