William Miller

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
I William Miller

I William Miller dia mpitoriteny batista amerikana izay nitarika ny fihetsiketsehana protestantan'ny fifohazam-panahy iraisam-pinoana teo anelanelan'ny taona 1831 sy 1844. Ny fampianarany dia nahazo ny anarana hoe milerisma na adventisma, izay manambara ny fiverenan'i Jesosy Kristy amin'ny taona 1843-1844.

Taty aoriana dia niteraka fihetsiketsehana sy fikambanana adventista maro ny hafatr'i William Miller, indrindra ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito.

I William Miller dia tantsaha nampiana-tena, mpamaky ny Baiboly nahafatra-po, sady mpivavaka tao amin’ny Fiangonana batista. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-18 tao Eoropa dia nanao toriteny mamohafoha ny finoana i William Miller izay nitory amin’ny fomba mazava ny fototra iorenan’io fihetsiketsehana io sady nanome azy ny firehany ara-potokevitra.

Niezaka nanao fivoasana ara-tarehimarika ny Bokin'i Daniela (Dan. 8.14) sy ny Bokin'ny Apokalipsy (Apo. 14.9-12) i William Miller ka nanatsoaka hevitra fa i Kristy dia hiverina indray eto an-tany amin’ny taona 1843 sady hanjaka arivo taona miaraka amin’ireo olom-boafidiny. Izany fiaviana fanindroan’i Kristy eto an-tany izany no atao hoe "parosia".

I William Miller sy ireo mpanaraka azy no nanambara fa hiverina indray aty an-tany eo anelanelan’ny 21 Marsa 1843 sy 21 Marsa 1844 i Kristy. Tsy tanteraka anefa izany. Atao hoe "Fahadisoam-panantenana voalohany" izany tsy fahombiazan’ny faminaniany izany. Nihevitra ireo mpanara-dia natoky an’i William Miller fa fahadisoam-pikajiana no niteraka izany. Ireo mpanaraka an’i Miller dia niisa eo anelanelan’ny 50 000 sy 100 000. Maro anefa ireo niala ny fikambanana tamin’izany fotoana izany.

Novan'i Miller indray ny daty hiavian’i Kristy ka ny 22 Oktobra 1844 izany. Tsy tanteraka koa izany faminaniana izany ka niteraka ilay atao hoe "Fahadisoam-panantenana lehibe". Maro ireo Adventista nandao ny fananany ka lasa fihomehezan’ny olona ilay fikambanana tamin’ny fahatongavan’ilay andro nandrasana nefa tsy nisy zava-nitranga. Tsy vitsy koa ireo mpanara-dia an’i Miller izay niala aminy. Roa ny fanapahan-kevitry ny mpanaraka an'i Miller ka ny sasany niverina tamin’ny fiangonana niaviany avy fa ny hafa kosa niova anarana hoe American Millenial Association (ara-bakiteny: "Fikambanan’ny Arivo taona Amerikana") ka ny mpikambana ao aminy dia natao hoe Evangelical Adventis ("Adventista ara-Pilazantsara") taty aoriana. Izay mbola nitoetra taminy dia nizara ho antoko efatra.