Sinôda

Avy amin'i Wikipedia

Ny sinôda dia filan-kevitry ny mpitondra fivavanana ao amin' ny antokom-pivavahana kristiana iray, izay matetika nifanaiky hanapa-kevitra momba ny foto-pampianarana, ny fitantanan-draharaha na ny fampiharana. Ity teny ity dia manana hevitra samihafa ao amin' ireo antokom-piangonana lehibe.

Ny teny hoe sinôda dia avy amin’ ny teny grika hoe σύνοδος / synodos, izay midika hoe “fivoriana” na “fihaonana”; io teny io dia mitovy amin' ny teny latina hoe concilium izay midika hoe "kônsily".

Fivorian’ ny eveka ny sinôda tamin’ ny voalohany, ary mbola ampiasaina amin’ io heviny io ihany ilay teny ao amin’ ny Katôlika sy ao amin' ny Ôrtôdôksa Tatsinanana sy ao amin' ny Ôrtôdôksa Atsinanana.

Amin’ ny fampiasana môderina, io teny io dia matetika manondro ny filan-kevi-pitantanan’ ny fiangonana iray manokana, na mivory ny mpikambana ao aminy na tsia. Ampiasaina koa izy io indraindray mba hilazana ny fiangonana izay tarihin’ ny sinôda iray.

Indraindray ny andian-teny hoe "sinôda jeneraly" na "sinôda lehibe" na "kônsily jeneraly" dia manondro ny kônsily ekiomenika. Ny teny hoe sinôda koa dia manondro ny filankevitry ny eveka ambony mitantana ny sasany amin' ny fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana aotôsefaly. Toy izany koa, ankinina amin’ ny sinôda maharitra ny fitantanana isan’ andro ny Fiangonana katôlika tatsinanana tarihin' ny patriarka sy arseveka.

Ao amin’ ny fivavahana katôlika, ny teny hoe “sinôda” (na "sinaody") sy “kônsily” dia afaka nifampisolo hatry ny ela, afa-tsy eo amin’ ny sehatra isan-toerana, izay nampiasana ny anarana hoe sinôdam-paritany (na sinaody diôsezana) fa tsy ny kônsily. Nanomboka tamin’ ny faran’ ny taonjato faha-20, ny Eglizy dia nirona amin' ny fanokanana ny teny hoe “kônsily” ho an’ ireo antsoina hoe kônsily ekiomenika, izany hoe fivoriambe maneran-tany.

Ao amin' ny Ôrtôdôksa, ny Sinôda Masina dia fivoriana maharitry ny Eveka izay mitantana ny iray amin' ireo Fiangonana aotôsefaly, eo ambany fiadidian' ny primata, dia ao amin' ny fiombonana ôrtôdôksa.

Ao amin' ny prôtestantisma, ny sinôda dia antenimiera miandraikitra ny fitondrana ny Fiangonana, raha mandray ny rafi-pitondrana presbiterô-sinôdaly izy. Ny laîka (tsy mpitondra fiangonana) dia anisan' ny sinôda prôtestanta miaraka amin' ny pasitera.