Prima Scriptura

Avy amin'i Wikipedia

Ny hoe Prima Scriptura, izay midika ara-bakiteny hoe "amin' ny alalan' ny soratra aloha", dia foto-pampianarana kristiana izay manambara fa ireo soratra kanônika kristiana no loharano voalohany momba ny fanambaràn' Andriamanitra sy momba ny fenitra tsy maintsy itsarana ireo endrik' izany fanambaràna izany, toy ny lovam-pampianarana, ny fanomezana karismatika, ny fahitana mistika, ny fisehoan' ny anjely, ny hevitry ny manam-pahaizana, sns.

Ny Prima Scriptura dia matetika ampitahaina amin' ny Sola scriptura ("amin' ny alalan' ny Soratra irery"), izay adikan' ny firehana prôtestanta sasany, indrindra ireo fiangonana evanjelika, fa ny Soratra Masina no hany fitsipika tsy mety diso momba ny fampiasana ny finoana. Noho izany dia mitsipaka ny fahefana hafa tsy ny Baiboly ny Sola Scriptura.