Aller au contenu

Nauvoo (Illinois)

Avy amin'i Wikipedia
Tempoly môrmôna ao Nauvoo

I Nauvoo dia tanàna any Etazonia (Illinois), ao amin' ny kôntean' i Hancock eo amin' ny ony Mississippi, eo amin' ny sisin-tanin' i Iowa. Naorin' ny Môrmona tamin' ny 1840 ity tanàna ity izay nananganan' izy ireo tempoly koa, saingy noroahina avy tao izy ireo tamin' ny taona 1846. Roa taona taty aoriana, nanomboka amin' ny taona 1848 dia nobodoin' i Étienne Cabet sy ny mpianany izay nanao azy ho renivohitr' i Icaria i Nauvoo ary nanandrana hanatanteraka ny rafitra kôminisma tao izy ireo saingy tsy nahomby.

Simban' ny tafio-drivotra sy ny afo ny tempoly môrmôna tao tamin' ny taona 1865. Ny dika mitovy amin' ilay tempoly dia naorin' ny Môrmôna ary notokanana tamin' ny taona 2002.