Metosela

Avy amin'i Wikipedia
Metosela

Metosela (מְתוּשֶׁלַח‎ Məṯūšélaḥ, amin'ny teny pausa מְתוּשָׁלַח‎ Məṯūšālaḥ; θουσάλας Mathousalas) dia patriarika ara-baiboly ary ao amin'ny Jodaisma, Kristianisma ary Silamo. Izy no nanana androm-piainana lava indrindra noho izay rehetra voalaza ao amin’ny Baiboly, satria maty teo amin’ny faha-969 taonany. Araka ny Bokin’ny Genesisy, i Metosela dia zanak’i Enôka, rain’i Lameka, ary raiben’i Noa. Any amin’ny toerana hafa ao amin’ny Baiboly, i Metosela dia voatonona ao amin’ny tetirazana ao amin’ny 1 Tantara sy ny Filazantsaran’i Lioka.