Jafeta

Avy amin'i Wikipedia
I Sema sy i Hama ary i Jafeta, nataon'i James Tissot (1904)

I Jafeta dia olona resahina ao amin' ny Baiboly izay voalaza iray amin' ireo zanaka lahy telon' i Nôa (na Nôe). I Sema sy i Hama (na Kama) no rahalahiny. Niaraka tamin' i Nôa rainy mbamin' ireo rahalahiny sy ny vadiny ary ireo vadin-drahalahiny tao anaty sambofiara izy nandritra ny safodrano nandripaka ny zava-manana aina teto amonin' ny tany.

Indray andro, taorian' ny safodrano, raha mamon-divay i Nôa dia nampitafy lamba azy mba tsy hahita ny fitanjahany i Jafeta sy i Sema, fa i Hama kosa efa nijery ny fitanjahan-drainy talohan' izany. Rehefa nisava ny hamamoan' i Nôa dia notsofiny rano i Sema sy i Jafeta ho lasa tompon' i Kanaana zanak' i Hama fa i Kanaana kosa ho andevon' izy ireo.

I Jafeta no razamben' ny mponina ao avaratr' i Mediteranea tao amin' ny kôntinentan' i Eorôpa ankehitriny izay atao hoe Jafetita, araka ny fivosan' ny olona ny tantara ao amin' ny Bokin' ny Genesisy.