Jafeta

Avy amin'i Wikipedia
I Sema sy i Hama ary i Jafeta, nataon'i James Tissot (1904)

I Jafeta dia olona resahina ao amin'ny Baiboly izay voalaza iray amin'ireo zanaka lahy telon'i Noa (na Noe). I Sema sy i Hama no rahalahiny. Niaraka tamin'i Noa rainy mbamin'ireo rahalahiny sy ny vadiny ary ireo vadin-drahalahiny tao anaty sambofiara izy nandritra ny safodrano nandripaka ny zava-manana aina teto amonin'ny tany.

Indray andro, taorian'ny safodrano, raha mamon-divay i Noa dia nampitafy lamba azy mba tsy hahita ny fitanjahany i Jafeta sy i Sema fa i Hama kosa efa nijery ny fitanjahan-drainy talohan'izany. Rehefa nisava ny hamamoan'i Noa dia notsofiny rano i Sema sy i Jafeta ho lasa ho tompon'i Kanana zanak'i Hama fa i Kanana kosa ho andevon'izy ireo.

I Jafeta no razamben'ny mponina ao avaratr'i Mediteranea tao amin'ny kontinentan'i Eoropa ankehitriny izay atao hoe Jafetita, araka ny fivosan'ny olona ny tantara ao amin'ny Bokin'ny Genesisy.