Fikambanan' ny Benediktina

Avy amin'i Wikipedia

Ny Fikambanan' ny Benediktina na Fikambanan' i Md Benedikto na Fikambanan' i Md Benoà dia fikambanan' ny mônastera fehezin' ny moanina na masera, atao hoe Benediktina manaraka ny fitsipîk' i Md Benedikto na Md Benoà fintinin' ny andian-teny latina hoe Ora et labora ("Mivavaha sy miasà"). Ity fikambanana mônastika naorin' i Md Benedikto any Nursia manodidina ny taona 529 ity, izay heverina ho tranainy indrindra ao amin' ny Eglizy Katôlika, dia mampivondrona fikambanana mônastika manana fizakan-tena lehibe na kely izay nisongadina indrindra teo amin' ny Tontolo Tandrefana tamin' ny alalan' ny fandraisany anjara lehibe amin' ny toekarena sy ny kolontsaina ary ny litorjia tany Eorôpa tamin' ny Andro Antenatenany.

Md Benedikto na Md Benoà

Tsy io no fikambnana tranainy indrindra tao amin' ny Tontolo Tandrefana kristiana satria ny fitsipiky ny moaninan' i Md Aogostino, izay nampidirin' i Md Martino ho fanorenan' ny Abey Saint-Martin de Ligugé, izay nampidirin' i Joany Kasiano (Ioannes Cassianus) ho an' ny Abey Saint-Victor de Marseille. ary ny laus perennis nampidirina tamin' ny taona 515 tao amin' ny Abey Saint-Maurice d'Agaune dia efa nialoha ny niorenany, saingy izy no tena nahomby indrindra.

Ny mônastisisma benediktina dia nahatratra ny fara tampon' ny tanjany voalohany tamin' ny fielezan' ny Fikambanan' i Cluny ary avy eo ny Fikambanan' i Cîteaux. Ny fahasahiranana maro izay nisy fiantraikany tamin' ny fikambanana mônastika tamin' ny faran' ny taonjato faha-13 dia niteraka fanavaozana mônastika miadana nanomboka tamin' ny taonjato faha-15 tamin' ny fananganana institosiôna benediktina vaovao, dia ny kôngregasiôna benediktina izany.

Moanina benediktina

Taorian' ny vanim-potoana maro nampisy fihenana tanjaka mafy, indrindra fa ny fihemorana nandritra ny Fanavaozana Prôtestanta sy ny fanafoanan' ny Revôlisiôna Frantsay ireo kôngregasiôna ireo, ny mônastisisma benediktina dia nandalo dingana fanarenana tamin' ny taonjato faha-19 ary nalamin' ny papa Leô XIII tanteraka indray tamin' ny taona 1893 tamin' ny niandohan' ny fananganana ny Kônfederasiôna Benediktina.