Etimôlôjia

Avy amin'i Wikipedia

Ny etimôlôjia dia fandinihana ny tantaran'ny teny. Raha amin' ny heviny mibelatra kokoa, ny etimôlôjian' ny teny dia midika hoe ny niandohany sy ny fivoarany nandritra ny tantara.

Ho an'ireo fiteny manana tantara voasoratra efa ela, ireo etimôlôjiana dia mampiasa lahatsoratra, ary lahatsoratra momba ilay fiteny, mba hanangonana fahalalana momba ny fomba nampiasana ny teny nandritra ny vanim-potoana teo aloha, ny fomba nivelarany tamin'ny heviny sy ny endriny, na ny fotoana sy ny fomba nidirany tao amin'ilay fiteny.