Ebiônita

Avy amin'i Wikipedia

Ny Ebiônita dia ireo Kristiana Jiosy tamin' ireo taonjato voalohandohany nisian' ny kristianisma. Amin' izy ireo dia i Jesoa no Mesia nefa lavin' izy ireo ny maha Andriamanitra azy sy ny fiteraham-birijiny azy sady manamafy izy ireo fa tokony hotandremana ny Lalàna sy ny fombam-pivavahana jiosy. Ny Evanjely hebreon' i Matio, manomboka amin' ny toko fahatelo, no ampiasainy. Hajainy i Jakoba rahalahin' i Jesoa (atao hoe Jakoba ilay Marina) nefa laviny i Paoly noho ity apôstôly ity mandà ny Lalàna jiosy. Midika fanoloran-tena ho amin' ny fiainana ao anaty fahantrana io anarana Ebiônita iantsoana azy ireo io. Ny teny hoe Ebionim dia nampiasain' ny sekta tao Komràno izay nisaraka tamin' ny fivavahana tao an-tempoly izay heveriny fa nisy fahasimbana.

Maro ny mihevitra fa ny sekta tao Komràno dia tsy iza fa ny Eseniana. Ny ankabeazan' ny zava-pantatra momba ny Ebiônita dia avy amin' ny soratr' ireo Rain' ny Fiangonana (na Aban' ny Eglizy) izay nitsikera ny Ebiônita ka nanao azy ireo ho mpanaraka finoan-diso. Noho izany dia tombantombana ihany ny zavatra azo lazaina momba ny fikambanany.

Ny mpikaroka sasany dia tsy mampitovy ny Ebiônita amin' ny atao hoe Kristiana Jiosy (na Jodeô-kristiana), sahala amin' ny Nazareana (na Nazarena na Nazôreana). Ny mpikaroka hafa, toy ny nataon' ny Rain' ny Fiangonana, anefa dia milaza fa vondron' olona iray ihany ny Ebiônita sy ny Nazareana.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Bokin' ny Ebiônita:

Antoko sy firehana matanjaka tao amin' ny jodaisma

Antoko sy firehana hafa tao amin' ny jodaisma