Aller au contenu

Nelson Barbour

Avy amin'i Wikipedia
Ny Herald of the Morning

I Nelson Homer Barbour dia mpitoriteny amerikana nanaraka ny fampianaran' i William Miller. Fantatra indrindra noho ny fiaraha-miasany tamin' i Charles Taze Russell. izy. Teraka tamin' ny taona 1824 tao Throopsville (New York, Etazonia) izy ary maty tamin' ny taona 1905. Liana tamin' ny fampianarana ara-pivavahana izy, ka nifandimby nandalo antokon-ketsika maro samihafa. Teo amin' ny faha-19 taonany izy dia nanomboka niasa ho mpitoriteny mahaleo tena.

Tamin' ny taona 1869 dia namoaka ny fanontana voalohany (ny faharoa tamin' ny taona 1871) momba ny fandinihany izy: Evidences for the Coming of the Lord in 1873, or The Midnight Cry (izay azo adika hoe: "Porofon' ny fiavian' ny Tompo amin' ny taona 1873, na Ny Hiaka Mamatonalina").

Tamin' ny faramparan' ny taona 1873 na ny fiandohan' ny taona 1874 i Nelson Barbour dia nanomboka namoaka gazetiboky momba ny fironan' ny Advantista amin' ny vanim-potoana ho avy, amin' ny lohateny hoe the Midnight Cry (azo adika hoe "ny Hiakan' ny Mamatonalina"). Nitombo haingana ny isan' ny mpamaky ilay gazety avy eo nitsotsorika avy amin' ny 15 000 amin' ny 300 teo ho eo. Lasa nantsoina hoe Herald of the Morning (azo adika hoe "Mpanambara hafatry ny Maraina") ilay gazety avy eo.

Tamin' ny taona 1877 i Charles Taze Russell dia nifandray amin' i Nelson H. Barbour ary nanolotra tohana ara-bola mba hamoahana boky misy pejy 196 mitondra ny lohateny hoe Three worlds, and the harvest of this world (azo adika hoe "Tontolo Telo, sy ny fijinjana an' ity tontolo ity"). Tamin' ny taona 1881 dia nitranga ny tsy fitovian-kevitra ara-teôlôjia teo amin' ny roa tonta. Tsy nifampiresaka izy ireo afa-tsy amin' ny alalan' ny fanontana lahatsoratra.

Nanohy namoaka ny Herald i Nelson Barbour mandra-pahatongan' ny taona 1903, rehefa nitsaharan' ny famoahana lahatsoratra, araka ny firaketana an-tsoratra misy. Maty taona vitsivitsy taty aoriana i Nelson Barbour, teo anelanelan' ny taona 1905 sy 1908.