Mahé

Avy amin'i Wikipedia

Mahé: nosy lehibe ao amin'ny tamba-nosin'i Seychelles ao anatin'ny ranomasimbe Indiana, eo amin'ny 4°40' atsimo sy 55°28' atsinanana. Ao Mahé no misy an'i Victoria, renivohitr'i Seychelles.

144 km² ny velarany (tokony ho ny ampahatelon'ny firenena manontolo), antsoina hoe nosy granitika izy, noho ireo harambatony, ary ny Morne Seychellois: 906 m, no tendro avo indrindra ao. Eo amin'ny 27 km eo ho eo ny halavany ary 7 km ny sakany.

Ny mponina ao Mahé (90%-n'ny fitambaramben'ny mponina ao Seychelles) dia miisa 70 000, ka ny antsasany mahery dia monina ao Victoria avokoa.

Ho fanomezam-boninahitra an'i Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais (1699-1753) no nanomezana ny anarany tamin'ny taona 1774.