Kroazadim-bahoaka

Avy amin'i Wikipedia
Ny tsy fahombiazan' ny Kroazadam-bahoaka: fandripahana nataon' ny Hôngroà

Ny Kroazadim-bahoaka dia hetsika ara-pivavahana nataon' ny olon-tsotra izay niseho ivelan' ny Kroazady voalohany taorian' ny antso nataon' ny papa Orbano II tamin' ny taona 1095. Ny hahatongavana any Jerosalema no tanjony.

Nisy kroazadam-bahoaka maro hafa koa avy eo: ny Kroazadin' ny Ankizy tamin' ny taona 1212, ny Kroazadin' ny mpiandry ondry tamin' ny taona 1251 sy 1320, ary ny iray hafa tamin' ny taona 1291 izay nahatonga ny fianjeran' i Saint-Jean-d'Acre. Ny ankabeazan' ireo kroazadam-bahoaka ireo dia nisy nanararaotra ka nanao azy ho fitaovana sy navily tsy ho amin' ny tanjony voalohany noho ny tsy fisian' ny mpitarika sy noho ny fikorontanana nanjaka eo amin' izy ireo, na noho ny fanodikodinana ara-pôlitika mandala ady.