Aller au contenu

Kiaksaresy

Avy amin'i Wikipedia

I Kiaksaresy dia mpanjaka mediana nanapaka teo anelanelanen'ny taona 625 sy 585 tal. J.K. I Fraortesy no rainy izay mpanjaka nodimbiasiny ary i Astiagesy zanany no nandimby azy.

Nalaminy ny tafika mediana ka nanafika ny Fanjakana asiriana, nanao fahirano an'i Ninive renivitr'i Asiria, alohan'ny hiverenany hody any amin'ny taniny izay ambanan'ny Skita. Resin'ny miaramila mitaingin-tsoavaly skita notarihin'i Madiosy ao avaratry ny farihy Ormia izy tamin'ny taona 633 tal. J.K. ka voatery nilavo lefona hanompo ny Skita.

Tamin'ny taona 625 i Kiaksaresy dia nampamono an'i Madiosy nandritra ny fanaovana fihinanam-be, ka afaka tamin'ny fanapahan'ny Skita izy. Naveriny tsikelikely ny tanjaky ny Mediana ka afaka nanafika an'i Asiria indray: nikambana tamin'i Nabopolasara mpajakan'i Babilona izy, ary naka sy nandrava an'i Ninive ny tafik'izy roa lahy tamin'ny taona 612 tal. J.K. Nifampizara ny faritra nanjakan'ny Asiriana i Kiaksaresy sy i Nabopolasara ka ny tapany avaratra lasan'i Media.

Nanitatra ny fanjakany mianandrefana i Kiaksaresy ka nandrava ny fanjakana maneana tamin'ny taona 590 tal. J.K. ary naka an'i Tosfa renivohitr'i Orarto tamin'io taiona io ihany, avy eo namaky ady tamin'i Lidia. Niady hatramin'ny nisehoan'ny fanakona-masoandro tamin'ny 28 Mey 585 i Kiaksaresy sy i Aliata avy ao Lidia, izay nitsahatra tamin'ny ady noho ny tahony ny zava-nitranga ka nifanaraka fa tsy hiady intsony, ka ny renirano Halisy no nataony sisin-tany nampisaraka ny fanjakan'izy roa. Maty i Kiaksaresy fotoana fohy taorian'izany ka ny zanany atao hoe Astiagesy no nandimby azy teo amin'ny fitondrana.